Коммуникатив

yes : да

Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) да
Аталышы (Англисче) yes
Связанные корневые морфемы
Башкир
эһе (Междометие)
Татар
әйе (Предикативное слово)
ие (Предикативное слово)
Түрк
evet (Предикативное слово)