Коммуникатив


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) здравствуй
Аталышы (Англисче) Hello
Связанные корневые морфемы
Башкир
нихәл (Междометие)
арыумы (Междометие)
Татар
исәнме (Междометие)
Түрк
merhaba (Междометие)