Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.2.1
Аталышы -ЛАр
Грамматикалык мааниси Plural : Множественное число
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
лар 16.2.2.1.1 авыл-лар деревни
ләр 16.2.2.1.2 әби-ләр бабушки
нар 16.2.2.1.3 урман-нар леса
нәр 16.2.2.1.4 ирен-нәр губы