Аффиксалдык (Мүчөлүк) морфема


Толук санариптик идентификатор 16.2.108.77
Аталышы -ГЫ
Грамматикалык мааниси Possessive Attributivızer : Притяжательный аттрибутивизатор
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
ге 16.2.108.77.2 кичә-ге вчерашний
гы 16.2.108.77.1 яз-гы весенний
ке 16.2.108.77.4 кич-ке вечерний
кен 16.2.108.77.6 әбине-кен-ә
кы 16.2.108.77.3 кыш-кы зимний
кын 16.2.108.77.5 абыйны-кын-а