Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.112.15
Аталышы күрә
Грамматикалык мааниси Motivative : Причинно-следственный падеж