Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.112.12
Аталышы аркасында
Грамматикалык мааниси Motivative : Причинно-следственный падеж