Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.112.11
Аталышы аркада
Грамматикалык мааниси Motivative : Причинно-следственный падеж