Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.111.10
Аталышы бәянында
Грамматикалык мааниси Deliberative : Изъяснительный падеж