Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.111.9
Аталышы турында
Грамматикалык мааниси Deliberative : Изъяснительный падеж