Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.21.8
Аталышы төсле
Грамматикалык мааниси Similative : Уподобительно-сравнительный падеж