Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.21.6
Аталышы кебек
Грамматикалык мааниси Similative : Уподобительно-сравнительный падеж