Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.20.5
Аталышы таба
Грамматикалык мааниси Orientative : Ориентационный падеж