Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.17.4
Аталышы буйлап
Грамматикалык мааниси Prosecutive : Продольный падеж