Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.17.3
Аталышы буенча
Грамматикалык мааниси Prosecutive : Продольный падеж