Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.15.*
Аталышы башка
Грамматикалык мааниси Abessive : Лишительный падеж