Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.14.*
Аталышы кадәр
Грамматикалык мааниси Terminative : Предельный падеж