Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.6.*
Аталышы бирле
Грамматикалык мааниси Ablative : Исходный падеж