Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.19.*
Аталышы буларак
Грамматикалык мааниси Comparative case : Сравнительный падеж