Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.12.1
Аталышы белән
Грамматикалык мааниси Instrumentative/Comitative : Инструментально-совместный падеж