Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.*.*
Аталышы соң
Грамматикалык мааниси Consecutive : Консекутив