Жандооч


Толук санариптик идентификатор 16.3.111.*
Аталышы хакында
Грамматикалык мааниси Deliberative : Изъяснительный падеж