Квазиграммема


Текши бöлÿги
Тоолорлу идентификатор 5
Разметканыҥ идентификаторы INTEN
Типологиялык ады (Орус) Интенсив
Типологиялык адыныҥ јартамалы ла источниги (Орус)
Типологиялык ады (Английский) Intensive
Типологиялык адыныҥ јартамалы ла источниги (Английский)