Тÿрк Морфеманыҥ модели


Тюркология ла аглютинатив тилдердиҥ типологиязында билим шиҥжÿÿлерди öткÿрерге, кöрÿп турган тилдердиҥ структурно-функциональный аҥылуларын аjаруга алып турар программалык инструментарий керек.

Портал "Тӱрк морфема" - ол инструментарий, кайда оныҥ болужыла тӱрк тилдердиҥ аҥылулары аайынча шиҥжӱ иштер ӧткӱрерге јарар. Портал компьютерный лингвистика ла лингвистикалык типологияныҥ билим-шиҥжӱ иштериниҥ некелтелерине келижип јат.

Портал тӱрк морфеманыҥ структурно-параметрический функциональный модели аайынча тургузылган. Порталдыҥ бойында специальный лингвистикалык база данных турат, олор тӱрк тилдердиҥ единицаларын башка-башка лингвистикалык бӱдӱмдердеҥ кӧрӧт: морфологический, синтаксический, семантический.

Порталдыҥ база данных ӱредӱлӱ процессте, тӱрк тилдерле информационно-справочный система болуп тузаландырар аргалу.

model