Квазиграммема


Текши бöлÿги
Тоолорлу идентификатор 87
Разметканыҥ идентификаторы PUNCT
Типологиялык ады (Орус) Пунктив
Типологиялык адыныҥ јартамалы ла источниги (Орус)
Типологиялык ады (Английский) Punctive
Типологиялык адыныҥ јартамалы ла источниги (Английский)