Граммема


Текши бöлÿги
Тоолорлу идентификатор 7
Разметканыҥ идентификаторы LOC
Типологиялык ады (Орус) Местно-временной падеж
Типологиялык адыныҥ јартамалы ла источниги (Орус)
Типологиялык ады (Английский) Locative
Типологиялык адыныҥ јартамалы ла источниги (Английский)
Грамматикалык категориязы Case : Падеж
Тилдеги бöлÿги: Татарский
Национал ады Урын-вакыт килеше
Национал адыныҥ jартамалы ла источниги Кушымчасы – -да/-дә, -та/-тә, III зат тартымлы исемнәрдә – -нда/ -ндә: урам-да, шәһәр-дә, йорт-та, йортын-да һ.б. Урын-вакыт килешендәге исем, эш-хәлнең урынын яки вакы- тын белдереп, җөмләдә хәл була. // Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – Т. II. – 432 б. - С. 54.
Национал адыныҥ авторы Әлфия Галиева