Allomorflar + Yuklamalar (Saqlash)


Oltoy tili Ozar tili Boshqird tili Cholqon tili Cho`lim tili Chuvash tili Qrim-tatar tili Dolgan tili Gagauz tili Xalaj tili Qorachoy-bolqor tili Qoraim tili Qorayim tili (galich shevasi) Qoraqalpoq tili Qozoq tili Xakas tili Qrimchoq tili Qo`mondon tili Qo`miq tili Qirg`iz tili No`g`ay tili O`rtaturk tili Qo`shqay tili Yoqut tili Solor tili Shor tili Сибирско-татарский Tatar tili Teleut tili Tofa tili Turk tili Turkman tili Tuva tili Uyg`ur tili Urum tili O`zbek tili (Lotin yozuvida) O`zbek tili (kirill yozivida)
a -[Y]a
da DA
daa Daa
de DA
değil değil
diil diil
en en
go`yo go`yo
go`yoki go`yo
hatto hatto
hattoki hatto
mi mI -mI
mI -mI
mu mI -mI
mI -mI
taa Daa
u -[Y]u
ya -[Y]a
yu -[Y]u
а
аябай аябай
ба МА МА
бе МА МА
берүк берүк
бит бит
бугай бугай
гана гана
генә ҒЫнА ГЫнА
го го
гой гой
гына ГЫнА
ғына ҒЫнА
да ЛА ДА да ДА да
даа ТАА
де ДА
дә ЛА ДА
дегеле дегеле
деген деген
дегил дегиль
дегиль дегиль
дее ТАА
әллә әллә әллә
жалаң жалаң
ҙа ЛА
ҙә ЛА
имеш имеш
исе исе
иһә иһә
ич ич
ичмаса ичмаса
ичмасам ичмаса
как как
кенә ҒЫнА ГЫнА
ку ку
кына ГЫнА
ҡына ҒЫнА
ла ЛА ЛА лА
лабаса лАбаса
ле ЛА
лә ЛА лА
ләбаса лАбаса
ма МА МА
ме МА МА
микән микән
микәнни микәнни
на ЛА
нак нак
наҳотки наҳотки
не ЛА
ни ни
нче нчЫ
нчы нчЫ
ным ным
өңкөй өңкөй
өтө өтө
отур отур
па МА МА
пе МА МА
та ЛА ДА ДА
таа ТАА
так так
те ДА
тә ЛА ДА
тее ТАА
тек тек
тәки тәки
түгел түгел түгел
түгүл түгүл
түк түк
турмак турмак
турсун турсун
у у
уҡ уҡ
үк уҡ
фақат фақат
ҳам ҳам
ҳатто ҳатто
ҳаттоки ҳатто
чи -чи
чылк чылк
эми эми
эң эң
эч эч
ю у
я