Грамматикалык категориялар + Грамматикалык категориялардын улуттук аталыштары (Жүктөө)


Алтай Азербайжан Башкир Чалкан тили Чулым тили Чубаш Кырым татар Долган Гагауз Халадж тили Карачай балгар Караим (Тракай диалектиси) Караим (Галич диалекти) Каракалпак Казак Хакас Крым тили Куман тили Кумык Кыргыз Ногой Ортотүрк Кашкай Якут(Саха) Салар Шор Сибирско-татарский Татар Төлөт Тофалар тили Түрк Түркмөн Тувин Уйгур Урум тили Өзбек Өзбек (Кириллица)
Case : Падеж Килеш Келиш Септік Жөндөмө Түһүк Килеш Падеж Kelishik Kelishik
Definiteness : Определенность Билдәлелек Аныкталгыч Быһаарыылаах Билгелелек
Degree of comparison : Степень сравнения Сағыштырыу дәрәжәһе Сыфат дереджелери Шырай Салыштырма даража Тэҥнэбил истиэпэнэ Сыйфат дәрәҗәсе Деңнелге чадазы Qiyosiy daraja Қиёсий даража
Estimation : Оценочность Баһалау Сыанабыл Subyektiv munosabat Субъектив баҳо
Finiteness : Финитность Финитлыҡ Fe'lning vazifa shakllari
Interrogative : Вопросительность Һорау Суроолуу Ыйытыы Сорау So`roq Сўроқ
Mensurative : Мензуратив Норуот мээрэйэ Kichraytirish
Mood : Наклонение Һөйкәлеш Рай Ыңгай Киэп Наклонение Наклонение Mayl майл
Number : Число Һан Сайы Түр сан Ахсаан Сан Сан Son Сон
Part of speech : Часть речи Һүҙ төркөмө Сөз таптары Сөз түркүмдөрү Саҥа чааһа Сүз төркемнәре Чугаа кезээ so'z turkumlari Сўз туркуми
Person : Лицо Зат Жақ Жак Сирэй Зат Арын Shaxs Шахс
Personality : Персональность Шәхсәнлек Таандык (өздүк) Сирэйдээһин Персональлек Шахс
Phase : Фазовость фазалыҡ Көрүҥ Фазалылык
Polarity : Полярность ҡапма-ҡаршылыҡ Утарыта туруу O`rin-joy, makon Бўлишсизлик
Polite : Вежливость Ихтирам Сылык Иһирэх сыһыан Хөрмәтлелек
Possessive : Притяжательность Эйәлек Мулькиет Тардыы Тартым Egalik Эгалик
Respect : Респективность Ихтирамлыҡ Эйэргэһии Hurmat ma'nosi Ҳурмат
Tense : Время Заман Шақ Чак (убакыт) Кэм Заман Үе Zamon Замон
Voice : Залог Йүнәлеш Етіс Мамиле Туһаайыы Юнәлеш Залог Nisbat Майл