Алломорфы + Аффиксальные морфемы (Скачать)


Алтайский Азербайджанский Башкирский Чалканский Чулымский Чувашский Крымскотатарский Долганский Гагаузский Халаджский Карачаево-балкарский Караимский (Тракайский диалект) Караимский (Галичский диалект) Каракалпакский Казахский Хакасский Крымчакский Кумандинский Кумыкский Киргизский Ногайский Ортатюрк Кашкайский Якутский (Саха) Саларский Шорский Сибирско-татарский Татарский Телеутский Тофаларский Турецкий Туркменский Тувинский Уйгурский Урумский Узбекский (Латиница) Узбекский (Кириллица)
-[Ы]Р -[Ы]Р
a -[y]A -[y]A -[y]A -[y]I -[s]I[n] -[y]A -G'A -[y]A -[y]A -A -A
ä -[y]A -[y]A -A
ää -[s]I[n] -[y]I -[y]A
ääm -[I]m
ään -[I]n -[n]In -[s]I[n]
abil -[y]Abil
aca -[y]Acek
acağ -[y]AcAQ -[y]AcAK -[y]AcAK
acak -[y]AcAk -[y]AcAK -[y]AcAK
acaq -[y]AcAQ -[y]AcAQ
acek -[y]Acek
acey -[y]Acek
adur -[y]Adur
agel -[y]Agel
ajak -[a]jak -[a]jak
akal -Akal -[y]Akal
äkal -Akal
akoy -[y]Akoy
ala -ala
alı -[y]AlI
äli -AlY
alım -[y]AlIm
äliñ -AlYñ
aly -AlY
alyñ -AlYñ
am -[y]Am -[I]m -[y]AmA
ama -[y]AmA
amız -[I]mIz
an -[y]An -[n]In -[s]I[n] -[I]n -[y]An -[y]An -An
-[Y]ñ
än -[y]An -An
äñ -[Y]ñ
anda -[y]AndA
anız -[I]nIz
ap -[Y]p
äp -[Y]p
aq -[y]AQ
ar -[y]Ar -[ş]Ar -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r -[ş]Ar -Ar -Ar -[a]R -[a]R
är -[ş]Ar -[yA]R -[yA]R -Ar
arak -[y]ArAk -[y]ArAk
araq -[y]ArAQ
ası -[y]AsI -[y]AsI -[y]AsI
äsi -AsY
asy -AsY
ay -[y]Ay -[a]y
aýady -AýAdY
ayaz -Ayaz
äýedi -AýAdY
ayım -[y]AyIm
äýin -AýYn
aylik -[a]ylik
ayotgan -[a]yotgan
ayotir -[a]yotir
aýyn -AýYn
ăв -А[в]
ăм -Ăм
ăмăр -ĂмĂр
ăн -Ăн
ăп -Ап
ăпăрин -ĂпĂрин
ăпин -Ăпин
ăр -Ăр -Ăр
ăсăн -ĂсĂн
ăсăр -ĂсĂр
ăтт -Ăтт
b -[i]b -[i]b
ca -cA -[y]CA -CA
-[y]CA
ça -[y]CA -CA -çA
çä -[y]CA
caaz -CAAz
cääz -CAAz
çaaz -CAAz
çääz -CAAz
cak -CIk
cäk -CIk
casına -[y]CAsInA -ÇAsInA
çasına -[y]CAsInA -ÇAsInA
ççĕ -ççĕ
ce -CA
-cA
çe -CA -çA
cesinä -[y]CAsInA
çesinä -[y]CAsInA
cesine -ÇAsInA
çesine -ÇAsInA
cha -cha -cha
chak -ch[OQ]
chan -chan
chasiga -chasiga
chi -chi
choq -ch[OQ]
ciğ -cIk
cığ -cIk
çiğ -cIk
çığ -cIk
ciğiz -CIğIz
cığız -CIğIz
çiğiz -CIğIz
çığız -CIğIz
cik -CIk -cIk
cık -CIk -cIk
çik -CIk -cIk
çık -CIk -cIk
ciңер -З[Ың]Ар
cuğ -cIk
cüğ -cIk
çuğ -cIk
çüğ -cIk
cuk -CIk -cIk
cük -CIk -cIk
çuk -CIk -cIk
çük -CIk -cIk
çа -СА[р]
çе -СА[р]
cыңар -З[Ың]Ар
da -dA -DA -DA -DA -DA -da
dan -dAn -DAn -DAn -DAn -DAn -dan
day -day
de -DA -DA -DA
dek -dek
den -DAn -DAn -DAn
di -dI -[y]DI -[y]DI -NI -DI -[y]DI -dY -di -di
-dI -[y]DI -[y]DI -NI -[y]DI -DI
diğ -DIK
dığ -DIK
digan -digan
dığı -dIĞI
dii -DII
dıı -DII
dik -DIk -DIK -dYk
dık -DIk -DIK
dikçä -DIkçA[n]
dıkça -DIkçA[n] -DIkçA
dikçän -DIkçA[n]
dıkçan -DIkçA[n]
dikcə -dIqcA
dikçe -DIkçA
dilar -[Di]lar
din' -NIn'
dın' -NIn'
dıqca -dIqcA
dir -dIr -dIr -DIr -DIr -DIr -DIr -dYr -dYr -dYr -dir -Dir
dır -dIr -dIr -DIr -DIr -DIr -DIr
dırlar -dIrlAr -DIrlAr
dirler -DIrlAr
dirlər -dIrlAr
diyi -dIĞI
diynän -DIynAn
dıynan -DIynAn
du -dI -[y]DI -[y]DI -[y]DI -DI -dY
-dI -[y]DI -[y]DI -[y]DI -DI -dY
duğ -DIK
düğ -DIK
duğu -dIĞI
duk -DIk -DIK
dük -DIk -DIK
dukça -DIkçA[n] -DIkçA
dükçä -DIkçA[n]
dukçan -DIkçA[n]
dükçän -DIkçA[n]
dükcə -dIqcA
dükçe -DIkçA
duqca -dIqcA
dur -dIr -dIr -DIr -DIr -DIr -DIr -dYr -dYr
dür -dIr -dIr -DIr -DIr -DIr -DIr -dYr -dYr
durlar -dIrlAr -DIrlAr
dürler -DIrlAr
dürlər -dIrlAr
duu -DII
düü -DII
duynan -DIynAn
düynän -DIynAn
düyü -dIĞI
dy -dY
dyk -dYk
dyr -dYr -dYr -dYr
-DA
dӓn -DAn
-dA
dәn -dAn
e -[y]A -G'A -[y]A -[y]A -A
ĕ
ə -[y]A
ebil -[y]Abil
ĕç -ĕç
ecä -[y]Acek
eceğ -[y]AcAK -[y]AcAK
ecek -[y]Acek -[y]AcAk -[y]AcAK -[y]AcAK
əcək -[y]AcAQ -[y]AcAQ
ecey -[y]Acek
əcəy -[y]AcAQ
ĕçин -ĕçин
edur -[y]Adur
eemiz -[I]mIz
eeniz -[I]nIz
egel -[y]Agel
ək -[y]AQ
ekal -[y]Akal
ekoy -[y]Akoy
eli -[y]AlI -AlY
elim -[y]AlIm
eliñ -AlYñ
em -[y]AmA
əm -[y]Am
eme -[y]AmA
en -[y]An -An
ən -[y]An
əndə -[y]AndA
er -[y]Er -[y]Er -[ş]Ar -[I]r -[I]r -Ar
êr -[y]Er
ər -[y]Ar
eräk -[y]ArAk
erek -[y]ArAk
ərək -[y]ArAQ
esi -[y]AsI -AsY
əsi -[y]AsI -[y]AsI
ey -[y]Ay
eyaz -Ayaz
eyim -[y]AyIm
eýin -AýYn
ĕв -А[в]
ĕм -Ăм
ĕмĕр -ĂмĂр
ĕн -Ăн
ĕп -Ап
ĕпĕрин -ĂпĂрин
ĕпин -Ăпин
ĕр -Ăр -Ăр
ĕсĕн -ĂсĂн
ĕсĕр -ĂсĂр
ĕтт -Ăтт
ĕчч -Ăтт
ga -Ga
g'a -G'A
gach -Gach
gacha -[G]acha
gan -Gan -[G]an
gani -Gani
gay -[G]ay
gaz -[G]az
ge -G'A
gi -Gi -Gi
gin -gYn -gin
gina -[G]ina
giz -[G]iz
gu -[G]u
guncha -Guncha
gyn -gYn
i -[s]I -[n]I -[y]I -[s]I[n] -[з]Ы[н] -[y]I -[s]I[n] -[s]Y -[n]Y -[s]i
ı -[n]I -[s]I -[y]I -[s]I[n] -[s]I[n] -[y]I
ib -[y]Ib -[i]b -[i]b
ıb -[y]Ib
ik -[y]IQ -[I]k
ık -[I]k
il -[I]l -[I]l -[Y]l -[i]l
ıl -[I]l -[I]l
im -[I]m -[y]Im -[y]Im -[I]m -[y]Im -[I]m -[n]In -[Y]m -[i]m
ım -[y]Im -[I]m -[y]Im -[I]m -[y]Im -[I]m
imiz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz -[Y]mYz -[I]miz
ımız -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz
in -[I]n -[n]In -[y]In -[s]I -[n]In -[I]n -[y]In -[I]n -[s]I[n] -[I]n -[I]n -[I]n -[n]In -[s]I[n] -[y]In -[n]In -Yn -[s]Y -[i]n
-[n]Yñ -[Y]ñ -[Y]ñ
ın -[I]n -[y]In -[n]In -[s]I -[y]In -[I]n -[s]I[n] -[n]In -[I]n -[I]n -[n]In -[I]n -[I]n -[y]In -[s]I[n]
incä -[y]IncA[k]
ınca -[y]IncA -[y]IncA[k] -[y]IncA
incäk -[y]IncA[k]
ıncak -[y]IncA[k]
ince -[y]IncA
incə -[y]IncA
inchi -[i]nchi
inci -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
ıncı -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
ing -[i]ng -[i]ng
ingiz -[i]ngiz -[i]ngiz
iniz -[I]nIz -[I]nIz -[y]InIz -[I]nIz -[I]nIz -[y]In[Iz]
iñiz -[Y]ñYz
ınız -[I]nIz -[I]nIz -[y]InIz -[I]nIz -[y]In[Iz] -[I]nIz
inji -[Y]njY
ip -[y]Ip -[y]Ip -[Y]p
ıp -[y]Ip -[y]Ip
ıq -[y]IQ
ir -[y]Ir -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r
ır -[y]Ir -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r
is -Ys
-[I]ş -[I]ş -[I]ş -[y]Iş -[Y]ş -[ý]Yş
ış -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[y]Iş
ish -[i]sh -[i]sh
isi -[s]I[n]
isin -[s]I[n]
iver -[y]Iver -[y]Iver
ıver -[y]Iver -[y]Iver
iyor -[I]yor
ıyor -[I]yor
iz -[y]Iz -[y]Iz
ız -[y]Iz -[y]Iz
iбiс -[Ы]бЫс
-[Ы]с
-[Ы]л
-[Ы]м
-[Ы]н -[з]Ы[н]
-[Ы]ң
iңер -[Ы]ңАр -[Ы]ңАр -[Ы]ңАр
iнҷi -[Ы]нҷЫ
iп -[Ы]п
-[Ы]с
jak -jAk -jAk -[a]jak -[a]jak
jek -jAk -jAk
jik -jAk
jyk -jAk
k -Q -Q -[I]k -[I]k -[I]k -[I]k -k -k -k -k -k -k -k -k -k
ka -kA -Ga
-kA
kach -Gach
kacha -[G]acha
kan -kAn -Gan -[G]an
kän -kAn
kani -Gani
kay -[G]ay -kay
kaz -[G]az
ke -G'A
ken -kAn -[y]ken
kən -kən
ki -kI -ki -kY -Gi -ki[M] -Gi
-kI
kim -ki[M]
kina -[G]ina
kiz -[G]iz
ku -[G]u
kuncha -Guncha
ky -kY
l -[I]l -[I]l -[I]l -[I]l -[I]l -[I]l -[I]l -[I]l -[Y]l -[Y]l -[Y]l -[Y]l -[i]l
la -lA -[y]lA -la
lab -lab
lan -[y]LAn
län -[y]LAn
lap -lAp
läp -lAp
lar -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr -lar -[Di]lar
lär -lAr -lAr
larcha -larcha
le -[y]lA
ler -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr
lər -lAr
li -lI -LI -lI -lY -li
-lI -LI -lI
liğ -lIk
lığ -lIk
lik -lIk -lYk -lik
lık -lIk
lim -lIm
lım -lIm
lu -lI -LI -lI
-lI -LI -lI
luğ -lIk
lüğ -lIk
luk -lIk -lYk
lük -lIk -lYk
ly -lY
lyk -lYk
-lA
lәr -lAr
m -m[A] -m[A] -[I]m -[I]m -m -m -m -[I]m -[I]m -m -[I]m -m -[I]m -[I]m -m -m -m -[I]m -mA -mA -mA -mA -[I]m -[I]m -m -m -m -[I]m -[I]m -m -[Y]m -mA -mA -m -m -m -m -[Y]m -[Y]m -[Y]m -m -[i]m
ma -m[A] -mA -mA -mA -mA -mA -ma
-mA
maa -mAA
mää -mAA
madan -mAdAn -mAdAn -mAdAn
mag -mAK
mağ -mAQ
mak -mAk -mAk -mAK -mAk
mäk -mAk
makçy -mAkçY
makta -mAktA
malı -mAlI -mAlI -mAlI
maly -mAlY -mAlY
man -mAn -man
män -mAn
maq -mAQ
masdan -masdan
masyz -mAsYz
may -may
me -mA -mA -mA -mA -mA
-mA
-m[A]
medän -mAdAn
meden -mAdAn
mədən -mAdAn
meg -mAK
mek -mAk -mAK -mAk
mək -mAQ
mekçi -mAkçY
mekte -mAktA
meli -mAlI -mAlY -mAlY
məli -mAlI -mAlI
mesiz -mAsYz
məy -mAQ
mi -mI -mY -mi
-mI -mA
miş -mIş -mIş -mIş -[y]mIş -mIş -[y]mIş -mIş -mIş
mış -mIş -mIş -[y]mIş -mIş -mIş -mIş -mIş -[y]mIş
miz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz -[Y]mYz -[Y]mYz -miz -[I]miz
mız -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz
moq -moq
moqchi -moqchi
moqda -moqda
mu -mI
-mI
muş -mIş -mIş -[y]mIş -mIş -mIş -mIş -[y]mIş -mIş
müş -mIş -mIş -mIş -mIş -[y]mIş -[y]mIş -mIş -mIş
muz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz -[Y]mYz
müz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz
my -mY
myz -[Y]mYz
n -n -n -[I]n -n -n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -NI -NI -n -n -n -n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[i]n -ni
ñ -[Y]ñ -ñ -[Y]ñ -[Y]ñ -ñ -ñ -ñ -[Y]ñ
nan -[y]LAn -DAn
nän -[y]LAn
nar -lAr -lAr
när -lAr -lAr
nchi -[i]nchi
nci -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
ncı -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
ncu -[I]ncI
ncü -[I]ncI
nda -DA
nde -DA
nen -DAn
ng -[i]ng -[i]ng -ng
ngiz -[i]ngiz -[i]ngiz -ngiz
ni -[n]I -LI -NI -[n]Y -ni -ning
-[n]I -LI -NI
nin -[n]In -[n]In -[n]In
nin' -NIn'
niñ -[n]Yñ
nın -[n]In -[n]In -[n]In
nın' -NIn'
ning -ning
niz -nIz -[I]nIz -[I]nIz -[I]nIz -nIz -[I]nIz
nız -nIz -[I]nIz -[I]nIz -[I]nIz -nIz -[I]nIz
ñiz -[Y]ñYz -[Y]ñYz -ñYz
nji -[Y]njY
njy -[Y]njY
nu -[n]I -LI
-[n]I -LI
nun -[n]In -[n]In -[n]In -[n]In
nuñ -[n]Yñ
nün -[n]In -[n]In -[n]In
nüñ -[n]Yñ
nuz -[I]nIz -nIz -[I]nIz -[I]nIz -[I]nIz -nIz
nüz -nIz -[I]nIz -[I]nIz -[I]nIz -nIz -[I]nIz
ñuz -[Y]ñYz
ny -[n]Y
nyñ -[n]Yñ
ñyz -ñYz -[Y]ñYz
ö -Й -ГА
ööчи -ААчЫ
oq -[Y]oq
ov -[o]v
ovlon -ovlon
öлö -ЙлА
öлең -ОлАң
öр -[А]Р
öргö -[А]РГА
öтöн -АтАн
p -[Y]p -[Y]p -[Y]p -[Y]p
q -Q -Q
qa -G'A -Ga
qach -Gach
qacha -[G]acha
qan -[G]an -Gan
qani -Gani
qay -[G]ay
qaz -[G]az
qi -Gi
qina -[G]ina
qiz -[G]iz
qu -[G]u
quncha -Guncha
r -[y]Ar -[y]Ar -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -Ar -Ar -[a]R -[a]R
rak -rAk
räk -rAk
roq -roq
s -[a]R -[a]R
ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[Y]ş -[Y]ş -[Y]ş -[Y]ş
sa -sA -[y]sA -sA -[y]şA -sA -sa
-[y]sA
san -sAn -san
sana -sAnA
sañyzlañ -sAñYzlAñ
şar -[ş]Ar -[ş]Ar
şär -[ş]Ar
sat -sat
se -[y]sA -sA -[y]şA -sA
-sA
sən -sAn
sene -sAnA
señizläñ -sAñYzlAñ
şer -[ş]Ar
sh -[i]sh -[i]sh
si -[s]I -[s]I[n] -[s]I[n] -[s]Y -[s]i
-[s]I -[s]I[n] -[s]I[n]
simon -simon
sin -sIn -[s]I -[s]I[n] -sIn -[y]sIn -sIn -[s]I[n] -sIn -[s]Y -sYn -sin
siñ -sYñ
sın -sIn -[s]I -[s]I[n] -sIn -[y]sIn -sIn -[s]I[n] -sIn
siniz -sInIz -[y]sInIz -sInIz
siñiz -sYñYz
sınız -sInIz -[y]sInIz -sInIz
siz -sIz -sIz -sIz -sYz -siz -siz
sız -sIz -sIz -sIz
su -[s]I -[s]I[n] -[s]I[n]
-[s]I -[s]I[n] -[s]I[n]
sun -[s]I -sIn -sIn -[s]I[n] -[y]sIn -sIn -[s]I[n] -sIn -sYn
sün -[s]I -sIn -[y]sIn -[s]I[n] -sIn -[s]I[n] -sIn -sIn -sYn
sunuz -sInIz -[y]sInIz -sInIz
sünüz -sInIz -[y]sInIz -sInIz
suz -sIz -sIz -sIz -sYz
süz -sIz -sIz -sIz -sYz
sy -[s]Y
syn -sYn -[s]Y
syñ -sYñ
syñyz -sYñYz
syz -sYz
t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t
ta -DA -DA -DA
tan -DAn -DAn -DAn
te -DA -DA
ten -DAn -DAn
ti -[y]DI -[y]DI -NI -[y]DI -DI -di
-[y]DI -[y]DI -NI -DI -[y]DI
tiğ -DIK
tığ -DIK
tii -DII
tıı -DII
tik -DIk -DIK
tık -DIk -DIK
tikçä -DIkçA[n]
tıkça -DIkçA[n] -DIkçA
tikçän -DIkçA[n]
tıkçan -DIkçA[n]
tikçe -DIkçA
tilar -[Di]lar
tin' -NIn'
tın' -NIn'
tir -DIr -DIr -DIr -DIr -Dir
tır -DIr -DIr -DIr -DIr
tırlar -DIrlAr
tirler -DIrlAr
tiynän -DIynAn
tıynan -DIynAn
tu -[y]DI -[y]DI -DI -[y]DI
-[y]DI -[y]DI -DI -[y]DI
tuğ -DIK
tüğ -DIK
tuk -DIk -DIK
tük -DIk -DIK
tukça -DIkçA[n] -DIkçA
tükçä -DIkçA[n]
tukçan -DIkçA[n]
tükçän -DIkçA[n]
tükçe -DIkçA
tur -DIr -DIr -DIr -DIr
tür -DIr -DIr -DIr -DIr
turlar -DIrlAr
türler -DIrlAr
tuu -DII
tüü -DII
tuynan -DIynAn
tüynan -DIynAn
-DA
tӓn -DAn
u -[s]I -[n]I -[s]I[n] -[y]I -[s]I[n] -[y]I
ü -[s]I -[n]I -[y]I -[s]I[n] -[y]I -[s]I[n]
ub -[y]Ib
üb -[y]Ib
uk -[I]k
ük -[y]IQ -[I]k
ul -[I]l -[I]l -[Y]l
ül -[I]l -[I]l -[Y]l
um -[I]m -[y]Im -[I]m -[y]Im -[I]m -[y]Im -[Y]m
üm -[y]Im -[I]m -[I]m -[y]Im -[y]Im -[I]m -[Y]m
ümiz -[Y]mYz
umuz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz
ümüz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz
umyz -[Y]mYz
un -[I]n -[s]I -[y]In -[n]In -[I]n -[y]In -[I]n -[I]n -[s]I[n] -[n]In -[I]n -[s]I[n] -[n]In -[I]n -[y]In
-[Y]ñ -[Y]ñ -[n]Yñ
ün -[I]n -[n]In -[y]In -[s]I -[I]n -[I]n -[s]I[n] -[I]n -[y]In -[n]In -[n]In -[y]In -[I]n -[s]I[n] -[I]n
üñ -[n]Yñ -[Y]ñ -[Y]ñ
unca -[y]IncA -[y]IncA
ünce -[y]IncA
üncə -[y]IncA
uncu -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
üncü -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
üñiz -[Y]ñYz
ünji -[Y]njY
unjy -[Y]njY
unuz -[I]nIz -[I]nIz -[y]InIz -[I]nIz -[I]nIz -[y]In[Iz]
ünüz -[I]nIz -[y]InIz -[I]nIz -[I]nIz -[I]nIz -[y]In[Iz]
uñyz -[Y]ñYz
up -[y]Ip -[y]Ip -[Y]p
üp -[y]Ip -[y]Ip -[Y]p
uq -[y]IQ
ur -[y]Ir -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r
ür -[y]Ir -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r
-[I]ş -[I]ş -[I]ş -[y]Iş -[Y]ş -[ý]Yş
üş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[y]Iş -[ý]Yş -[Y]ş
uv -[u]v
uvchi -vchi
uver -[y]Iver -[y]Iver
üver -[y]Iver -[y]Iver
uyor -[I]yor
üyor -[I]yor
uz -[y]Iz -[y]Iz
üz -[y]Iz -[y]Iz
v -[u]v -[o]v
vchi -vchi
y -[n]Y -[s]Y -[a]y -A
ÿ -У -У
ya -[y]A -[y]A -[y]A -[y]A -[y]A -[y]A
-[y]A -[y]A
yabil -[y]Abil
yaca -[y]Acek
yacağ -[y]AcAQ -[y]AcAK -[y]AcAK
yacak -[y]AcAk -[y]AcAK -[y]AcAK
yacaq -[y]AcAQ -[y]AcAQ
yacek -[y]Acek
yacey -[y]Acek
yadur -[y]Adur
yagel -[y]Agel
yakal -Akal -[y]Akal
yäkal -Akal
yakoy -[y]Akoy
yalı -[y]AlI
yalım -[y]AlIm
yam -[y]Am -[y]AmA
yama -[y]AmA
yan -[y]An -[y]An -[y]An
yän -[y]An
ýan -ýAn
ýän -ýAn
ýança -ýAnçA
ýänçä -ýAnçA
yanda -[y]AndA
yap -yap
yaq -[y]AQ
yar -[y]Ar -[yA]R -[yA]R
yär -[yA]R -[yA]R
ýar -ýAr
ýär -ýAr
yarak -[y]ArAk -[y]ArAk
yaraq -[y]ArAQ
yası -[y]AsI -[y]AsI -[y]AsI
yay -[y]Ay
yäy -[y]Ay
yayım -[y]AyIm
yca -[y]CA
ycä -[y]CA
ycasına -[y]CAsInA
ycesinä -[y]CAsInA
ydi -[y]DI -[y]DI -[y]DI
ydı -[y]DI -[y]DI -[y]DI
ydir -ydIr
ydır -ydIr
ydu -[y]DI -[y]DI -[y]DI
ydü -[y]DI -[y]DI -[y]DI
ye -[y]A -[y]A -[y]A
-[y]A
yebil -[y]Abil
yecä -[y]Acek
yeceğ -[y]AcAK -[y]AcAK
yecek -[y]Acek -[y]AcAk -[y]AcAK -[y]AcAK
yəcək -[y]AcAQ -[y]AcAQ
yecey -[y]Acek
yəcəy -[y]AcAQ
yedur -[y]Adur
yegel -[y]Agel
yək -[y]AQ
yekal -[y]Akal
yekoy -[y]Akoy
yeli -[y]AlI
yelim -[y]AlIm
yem -[y]AmA
yəm -[y]Am
yeme -[y]AmA
yen -[y]An
yən -[y]An
yəndə -[y]AndA
yer -[y]Er -[y]Er
yər -[y]Ar
yeräk -[y]ArAk
yerek -[y]ArAk
yərək -[y]ArAQ
yesi -[y]AsI
yəsi -[y]AsI -[y]AsI
yey -[y]Ay
yeyim -[y]AyIm
yi -[y]I -[y]I
-[y]I -[y]I
yib -[y]Ib
yıb -[y]Ib
yik -[y]IQ
yim -[y]Im -[y]Im -[y]Im
yım -[y]Im -[y]Im -[y]Im
yin -[y]In -[y]In -[n]In -[y]In
yın -[y]In -[y]In -[n]In -[y]In
yincä -[y]IncA[k]
yınca -[y]IncA -[y]IncA[k] -[y]IncA
yincäk -[y]IncA[k]
yıncak -[y]IncA[k]
yince -[y]IncA
yincə -[y]IncA
yiniz -[y]InIz -[y]In[Iz]
yınız -[y]InIz -[y]In[Iz]
yip -[y]Ip -[y]Ip
yıp -[y]Ip -[y]Ip
yıq -[y]IQ
yir -[y]Ir
yır -[y]Ir
yiş -[y]Iş
yış -[y]Iş
ýiş -[ý]Yş
yiver -[y]Iver -[y]Iver
yıver -[y]Iver -[y]Iver
yiz -[y]Iz -[y]Iz
yız -[y]Iz -[y]Iz
yken -[y]ken
yl -[Y]l
yla -[y]lA
ylan -[y]LAn
ylän -[y]LAn
yle -[y]lA
ylik -[a]ylik
ym -[Y]m
ymiş -[y]mIş -[y]mIş
ymış -[y]mIş -[y]mIş
ymuş -[y]mIş -[y]mIş
ymüş -[y]mIş -[y]mIş
ymyz -[Y]mYz
yn -[s]Y -Yn
-[Y]ñ -[n]Yñ -[Y]ñ
ynan -[y]LAn
ynän -[y]LAn
ynjy -[Y]njY
yñyz -[Y]ñYz
yoq -[Y]oq
yor -[I]yor
yotgan -[a]yotgan
yotir -[a]yotir
yp -[Y]p
ys -Ys
-[Y]ş -[ý]Yş
ysa -[y]sA -[y]şA
ysä -[y]sA
yse -[y]şA
ysin -[y]sIn
ysın -[y]sIn
ysiniz -[y]sInIz
ysınız -[y]sInIz
ysun -[y]sIn
ysün -[y]sIn
ysunuz -[y]sInIz
ysünüz -[y]sInIz
yu -[y]I -[y]I
-[y]I -[y]I
yub -[y]Ib
yüb -[y]Ib
yük -[y]IQ
yum -[y]Im -[y]Im -[y]Im
yüm -[y]Im -[y]Im -[y]Im
yun -[y]In -[n]In -[y]In -[y]In
yün -[y]In -[n]In -[y]In -[y]In
yunca -[y]IncA -[y]IncA
yünce -[y]IncA
yüncə -[y]IncA
yunuz -[y]InIz -[y]In[Iz]
yünüz -[y]InIz -[y]In[Iz]
yup -[y]Ip -[y]Ip
yüp -[y]Ip -[y]Ip
yuq -[y]IQ
yur -[y]Ir
yür -[y]Ir
yuş -[y]Iş
yüş -[y]Iş
yuver -[y]Iver -[y]Iver
yüver -[y]Iver -[y]Iver
yuz -[y]Iz -[y]Iz
yüz -[y]Iz -[y]Iz
ýyş -[ý]Yş
-[y]A
ÿл -[Ы]л
ÿн -[Ы]н
ÿп -[Ы]п
ÿптир -[Ы]птЫр
ÿт -[Ы]т
ÿш -[Ы]ш
z -[y]Ar -[y]Ar -[yA]R -[yA]R -[yA]R -z -[yA]R -z -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -Ar -Ar
а -Й -ГА -[Ғ]А -Й -[А]т -А[в] -[н]А -[Гъ]А -Й -Г[ъ]А -Й -Й -[Ғ]А -Й -[Ғ]А[н] -А -ҒА -[А]Р -Й -[г][ъ]А -[Г]А -Й -[Г]А -ГА -Й -[Ы]Р -[Г]А -[з]Ы -А
аа -ГА
аалак -ГАлАк
аан -ГАн
аар -Ы[г]Ар -ГАр -[Ы]гАр -[Ы]ГАр
аачы -ААчЫ
абас -АбАс
ав -Ав
авыс -[Ы]вЫс
агъан -Аг[ъ]Ан
ад -ЙТ
адағ -ҒАдАҒ -[Ғ]АдАҒ
аджагъ -[А]джАК[ъ] -[А]джАК[ъ]
аджакъ -[А]джАК[ъ] -[А]джАК[ъ]
адыр -[й]АдЫр -[А]дЫр
адырған -АдЫрғАн
аётган -[а]ётган
аётир -[А]ётир
ажагъ -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
ажак -[А]жак -[А]жак
ажакъ -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
ай -Ай -[Ғ]Ай -[А]й
айлик -[А]йлик
айық -[А]йЫҚ
айыҡ -[А]йЫҠ
айыкъ -[А]йЫк[ъ] -[А]йЫк[ъ] -[А]йЫк[ъ]
айым -[А]йЫм -[А]йЫм -[А]йЫм -[А]йЫм
айын -[А]йЫн -[А]йЫн -[А]йЫн
акан -[Ак]Ан
ал -ал
ӑл -Ӑл
ала -ЙлА
алаа -АлАА[н]
алаан -АлАА[н]
алах -[Ғ]АлАХ -[Ғ]АлАХ
алдырзы -АлдЫрзЫ
али -ҒАли
алма -а[л]ма
алы -АлЫк
алык -АлЫк
ам -Ам -[Ы]м
ӑм -[Ӑ]м
ама -а[л]ма
ӑмӑр -[Ӑ]мӐр
ан -нĂ -[Ак]Ан -нӐ -[Ғ]Ан -[Ғ]А[н] -ГАн -[з]Ы
аң -Аң -[Ы]ң
ӑн -[Ӑ]н -[нӐ]н
аңар -АңАр -[Ы]ңАр
анҫи -Анҫи
анҷа -ҒАнчА
ар -[А]Р -[Ы]гАр -[А]Р -[ш]Ар -Т -Ар -[Ы]Р -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]р -[Ы]р -[А]Р -[А]Р -Ар -[А]Р -[А]Р -[л]Ар -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]Р -[А]Р -[А]Р -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]Р -[А]р --[а]Р -[А]р
ӑр -Ӑр
аракъ -АрАк[ъ]
арга -[А]РГА -[Ы]РГА
арға -[А]РҒА
арлап -[л]АрлАп
ас -Ас
ӑҫ -Ӑш
асағ -[й]АсАҠ -[й]АсАҠ
асаҡ -[й]АсАҠ -[й]АсАҠ
асси -Асси
асы -ЙсЫ -ЙсЫ
асын -ЙсЫ
ат -ЙТ -[А]т
ата -АтА[н]
атан -АтА[н] -АтАн
атт -Атт
атч -Атт
атын -ЙтЫн -ЙтЫн
ау -АУ -[А]у -АУ -АУ
аулан -[А]улАн
аһы -ЙһЫ
ачаг -АчАК
ачак -АчАк -АчАК
ӑш -Ӑш
б -[Ы]П -[Ы]П -[Ы]П -[Ы]П -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -БА -БА -БА -[Ы]П -[Ы]П -[Ы]П -БА -БА -[Ы]П -БА -[Ы]п -[Ы]п -МА -МА -[И]б - [И]б
бiн -БЫн
бiс -[Ы]бЫс -БЫс
бöйинче -БАйЫнчА
ба -БА -бА -МА -БА -БА -Б[Ыл]А -МА
байн -МАйн
байынча -БАйЫнчА
байынша -МАйЫншА
бақ -мАҚ[шЫ]
бақшы -мАҚ[шЫ]
бе -БА -МА -БА -БА -Б[Ыл]А -МА
без -бЫз -[Ы]бЫз
беҙ -бЫз -[Ы]бЫҙ
бейинче -БАйЫнчА
бейінше -МАйЫншА
бейн -МАйн
бек -мАҚ[шЫ]
бекші -мАҚ[шЫ]
бен -Бен[ен]
бенен -Бен[ен]
би -БЫ
биз -бЫз -[Ы]бЫз -бЫз -[Ы]бЫз -БЫз -[Ы]бЫз
биле -Б[Ыл]А
бин -Бин -Бин
бис -бЫс -[Ы][бЫ]с
бит -бЫт
бишаан -ПЫшаан
біз -МЫз
бін -МЫн
бо -БА -БА
бӧ -БА
бө -БА
боҙ -[Ы]бЫҙ -бЫз
бөҙ -[Ы]бЫҙ -бЫз
бойынча -БАйЫнчА
бу -БЫ
бү -БЫ
буз -бЫз -[Ы]бЫз -[Ы]бЫз -бЫз -[Ы]бЫз -БЫз
бүз -БЫз -[Ы]бЫз
бут -бЫт
бүт -бЫт
бушаан -ПЫшаан
бүшаан -ПЫшаан
бы -БЫ
быз -бЫз -[Ы]бЫз -МЫз -бЫз -[Ы]бЫз -БЫз -[Ы]бЫз -бЫз -[Ы]бЫз
быҙ -бЫз -[Ы]бЫҙ
была -Б[Ыл]А
бын -МЫн -БЫн
быс -[Ы][бЫ]с -бЫс -[Ы]бЫс -БЫс
быт -бЫт
бышаан -ПЫшаан
бюз -[Ы]бЫз -бЫз -бЫз -[Ы]бЫз
бя -бА
в -[У]в -[У]в -[Ы]в -[Ы]в -[Ы]в -[Ы]в -У -У -МА -МА -[У]в
ва -МА
вайн -МАйн
ве -МА
вейн -МАйн
вис -[Ы]вЫс -вЫс
вишаан -ПЫшаан
вус -[Ы]вЫс -вЫс
вүс -вЫс -[Ы]вЫс
вүче -УчЫ
вучы -УчЫ
вушаан -ПЫшаан
вүшаан -ПЫшаан
выс -вЫс -[Ы]вЫс
вышаан -ПЫшаан
гi -ҒЫ
гö -ГА -ҒА
гöдий -ГАдЫй -ГАдЫй
гöжи -ГАжЫ
гöжин -ГАжЫн
гöлöг -ГАлАк
гöлöк -ГАлАк
гöли -ГАлЫ
гöнчö -ГАнчА
га -ГА -ГА[н] -ГА[н] -[Г]А -[Г]А -ҔА -ГА -[Г]А -ГА -ГА -[Г]а
ға -[Ғ]А -ГА -[Ғ]А -[Ғ]А[н] -ҒА -ҒА
ҕа -ҔА
ғадағ -ҒАдАҒ -[Ғ]АдАҒ
гадый -ГАдЫй -ГАдЫй
гае -ГАЙ
гажы -ГАжЫ
гажын -ГАжЫн
гай -ГАй -ГАй -[Г]ай -[Г]ай
ғай -ҒАйЫ -ҒАй -[Ғ]Ай
гайлары -ГАЙ
ғайны -ҒАйнЫ
ғайы -ҒАйЫ
гал -ГАлА
гала -ГАлА -ГАлА
галаг -ГАлАк
галак -ГАлАк -ГАлАк
ғалах -[Ғ]АлАХ -[Ғ]АлАХ
ғали -ҒАли
галы -ГАлЫ -ГАлЫ
ғалы -ҒАлЫ
ган -ГАн -ГА[н] -ГАн -ГА[н] -ГАн -ГАн -ГАн -ГАн -[Г]ан -[Г]ан
ған -ҒАн -ҒАн -ГАн -ҒАн -[Ғ]А[н] -[Ғ]Ан
гани -[Г]ани
ғансы -ҒАнсЫ
ганча -ГАнчА -ГАнчА
ғанҷа -ҒАнчА
ганчы -ГАнчЫ
ғанша -ҒАншА
ганы -ГАнЫ
гар -[Ы]гАр -ГАр -[Ы]ГАр
ғас -ҒАc
гач -ГАч -[Г]ач
гаш -ГАш
ге -ГА -ГА[н] -ҒЫ -ҒЫ -[Гъ]А -г[ъ]Ай -Г[ъ]А -[Ғ]А -ҒА -[Ғ]А[н] -[г][ъ]А -[Г]А -ГА[н] -[Г]А -ГА -ГЫ -ҒА -ГА -ГА
гә -[Ғ]А -[Г]А
гедег -ҒАдАҒ -[Ғ]АдАҒ
гедий -ГАдЫй -ГАдЫй
гәе -ГАЙ
гежи -ГАжЫ
гежин -ГАжЫн
гез -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз -гЫз
геҙ -ҒЫҙ -[Ы]ҒЫҙ -[Ы]ҒЫз
гей -ГАй -г[ъ]Ай -ҒАй -[Ғ]Ай г[ъ]Ай -ГАй
гәй -ҒАйЫ
гейди -Г[ъ]АйдЫ
гәйе -ҒАйЫ
гәйләре -ГАЙ
гәйне -ҒАйнЫ
гәл -ГАлА
геле -гъала -ГАлА
гелә -ҒЫлА
гәлә -ГАлА
гелег -ГАлАк
гелек -ГАлАк -[Ғ]АлАХ -[Ғ]АлАХ -ГАлАк
гели -ГАлЫ -ҒАли -ГАлЫ
гелі -ҒАлЫ
ген -ГА[н] -ГАн -Г[ъ]Ан -Г[ъ]Ан -г[ъ]Ан -[н]г[ъ]Ан -ҒАн -ГАн -[Ғ]Ан -[Ғ]А[н] -г[ъ]Ан -г[ъ]Ан -ГАн -ГА[н] -ген -ГАн -ГАн
гән -ҒАн -ҒАн -ГАн -ГАн
гендже -Г[ъ]АнджА[къ]
генджек -Г[ъ]АнджА[къ]
гендокъ -г[ъ]АндОк[ъ]
гени -ГАнЫ
генлей -г[ъ]АнлАй
генли -Г[ъ]АнлЫ -г[ъ]АнлЫ
гәнсе -ҒАнсЫ
генче -ГАнчА -г[ъ]АнчА -ГАнчА
генҷе -ҒАнчА
гәнче -ГАнчЫ
генше -ҒАншА
гер -[Ы]гАр -[Ы]ГАр -ГАр
гәс -ҒАc
гәч -ГАч
геш -ГАш
ги -ГЫ -Г[ъ]Ы -г[ъ]Ы -ГЫ[н] -ГЫ -КЫ -Ы -[Г]и -[Г]и
гиз -г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]гЫз -г[ъ]Ыз
гиле -ГЫлА
гин -г[ъ]Ын -гЫн -[Г]ин
гина -[Г]ина
гинче -г[ъ]АнчА
гинчи -г[ъ]ЫнчЫ
гиче -ГЫчА
гі -ҒЫ -ҒЫ
гін -ҒЫн
го -ГА[н] -ГА -[Г]А -ГА[н] -ҔА
гӧ -ГА[н]
гө -ҒЫ -ГА[н] -[Г]А -ҔА
ғо -ҒЫ -ҒА
ҕо -ҔА
ҕө -ҔА
годый -ГАдЫй -ГАдЫй
гожы -ГАжЫ
гожын -ГАжЫн
гөҙ -[Ы]ҒЫз -ҒЫҙ -[Ы]ҒЫҙ
ғоҙ -[Ы]ҒЫз -[Ы]ҒЫҙ -ҒЫҙ
гой -ГАй -ГАй
гӧй -ГАй
гөй -ГАй
ғола -ҒЫлА
голог -ГАлАк
голок -ГАлАк
голу -ГАлЫ
гөлү -ГАлЫ
голы -ГАлЫ
гон -ГАн -ГА[н] -ГАн -ГА[н]
гӧн -ГА[н] -ГАн
гөн -ГА[н] -ГАн
гону -ГАнЫ
гөнү -ГАнЫ
гончо -ГАнчА -ГАнчА
гөнчө -ГАнчА
гор -[Ы]гАр -ГАр -[Ы]ГАр
гӧр -[Ы]ГАр -[Ы]гАр -ГАр
гу -ГЫ -ГЫ[н] -Ы -КЫ -[Г]у
гү -ГЫ[н] -ГЫ -КЫ -Ы
гуз -[Ы]гЫз
гула -ГЫлА
гүлө -ГЫлА
гун -гЫн
гүн -гЫн
гунча -[Г]унча
гуча -ГЫчА
гүчө -ГЫчА
гъа -[Гъ]А -г[ъ]Ай -Г[ъ]А -[г][ъ]А
гъай -г[ъ]Ай г[ъ]Ай
гъайды -Г[ъ]АйдЫ
гъала -гъала
гъан -Г[ъ]Ан -Г[ъ]Ан -г[ъ]Ан -[н]г[ъ]Ан -г[ъ]Ан -г[ъ]Ан
гъанджа -Г[ъ]АнджА[къ]
гъанджакъ -Г[ъ]АнджА[къ]
гъандокъ -г[ъ]АндОк[ъ]
гъанлай -г[ъ]АнлАй
гъанлы -Г[ъ]АнлЫ -г[ъ]АнлЫ
гъанча -г[ъ]АнчА
гъу -г[ъ]Ы
гъуз -г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -г[ъ]Ыз
гъун -г[ъ]Ын
гъунча -г[ъ]АнчА
гъунчу -г[ъ]ЫнчЫ
гъы -Г[ъ]Ы -г[ъ]Ы
гъыз -г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз
гъын -г[ъ]Ын
гъынча -г[ъ]АнчА
гъынчы -г[ъ]ЫнчЫ
гы -ГЫ -ГЫ -ГЫ[н] -ГЫ -КЫ -Ы
ғы -ҒЫ -ҒЫ -ҒЫ -ҒЫ -ҒЫ
гыз -[Ы]гЫз -гЫз -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз
ғыҙ -ҒЫҙ -[Ы]ҒЫз -[Ы]ҒЫҙ
гыла -ГЫлА
ғыла -ҒЫлА
гын -гЫн
ғын -ҒЫн
ғыры -ҒЫрЫ
гыча -ГЫчА
гэ -ҔА
ҕэ -ҔА
гю -г[ъ]Ы
гюз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -г[ъ]Ыз -[Ы]гЫз -[Ы]г[ъ]Ыз -г[ъ]Ыз
гюн -г[ъ]Ын
гюнче -г[ъ]АнчА
гюнчю -г[ъ]ЫнчЫ
гя -ГА
д -д[Ы] -д[Ы] -ДЫ -ДЫ -ЛА -ЛА -ЛА -ЛА
дi -ДЫ
дiр -ДЫр
дö -ДА -ДА
дöң -ДАң
дöҥ -ДАҥ
дöр -ЛАр -ДЫр
дÿ -ЛУ
да -ДА -ДА -ДА -дА -ДА -ДА -ДА -дА -ДА -ЛА -ДА -ТА -ДА -ДА -ДАЙ -ДА -ДА -ДА -ДА -да
дааҕар -ТААҕАр
даган -ЛАгАн
даған -ЛАҒАн
дай -ДАЙ -дай -ДАй -дАй -ДАй -ДАЙ -дай
дан -ДАн -ДАн -дАн -ДАн -ДАн -дАн -ДАн -ДАн -ДАн -ДАн -ДАн -д[А]н
даң -ДАң -ДАң
даҥ -ДАҥ
данъ -ДАнъ
дап -ЛАп ЛАп
дар -ЛАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр -[т]ТАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр
-дар -ТАр/-ТАх
-дах -ТАр/-ТАх
де -ДА -НЫ -ДЫ -нЫң -ДА -дА -ДА -ДА -дА -ДА -ЛА -ДА -ДА -ДЫ -ДА -ДА
дә -ДА -ДА -ДАЙ
деген -ЛАҒАн -ЛАгАн
дей -ДАй -дАй -ДАй
дәй -ДАЙ -ДАЙ
дек -дек
ден -ДАн -дАн -ДАн -дАн -ДАн -ДАн -ДАн
дең -нЫң -ДАң -ДАң
дән -ДАн -ДАн
деҥ -ДАҥ
денъ -ДАнъ
деп -ЛАп ЛАп
дер -ЛАр -ЛАр -ДЫр -ДЫр -[т]ТАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр -ДЫр -ДЫр -ЛАр
дәр -ЛАр -ЛАр
джа -[д]ЖА -[д]ЖА -джА
дже -джА -[д]ЖА -[д]ЖА
джек -джА
ди -Н[Ы] -д[Ы] -нЫҥ -ДЫ -дЫ -дЫ -дЫ -НЫн -Н[Ы] -ДЫ -Н[Ы] -НЫ -НЫ -ДЫ -НЫ -НЫң -ди -ди
диве -ТЫвА
диг -ЛЫК -ЛЫК -ЛЫг
диган -диган
диин -ЛЫЫн
дий -дЫй
дик -ЛЫК -ЛЫК
дилар -[Ди]лар
диле -дЫлА
дин -НЫн -[т]тЫн -д[А]н
диң -НЫң -НЫң
диҥ -нЫҥ
динъ -НЫнъ -НЫнъ
дир -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -дЫр -дЫр -дЫр ДЫр -ДЫр -дир -дир
ді -НЫң -Н[Ы] -ДЫ -ДЫ -ЛЫ
діг -ЛЫҚ
дік -ЛЫҚ
дің -НЫң
дір -ДЫр
до -ДА -ДЫ -нЫң -НЫ -ЛА -ДА -ТА -ДА
дө -нЫң -НЫ -ДЫ -ЛА -ДА -ТА
догон -ЛАгАн
дөгөн -ЛАгАн
дой -ДАй
дөй -ДАй
дон -ДАн
доң -нЫң -ДАң
дөн -ДАн
дөң -нЫң
доҥ -ДАҥ
дооҕор -ТААҕАр
дөөҕөр -ТААҕАр
доп ЛАп
дөп ЛАп
дор -ДЫр -ЛАр -ДЫр -ДЫр -ЛАр -ЛАр -ЛАр
-дор -ТАр/-ТАх
дөр -ДЫр -ДЫр -ЛАр -ЛАр -ЛАр
-дөр -ТАр/-ТАх
-дох -ТАр/-ТАх
-дөх -ТАр/-ТАх
ду -ЛУ -дЫ -дЫ -дЫ -ДЫ -Н[Ы] -НЫн -НЫ -НЫң -НЫ -ДЫ
дӱ -НЫ
дү -НЫн -Н[Ы] -ДЫ -НЫң -НЫ -ДЫ
дува -ТЫвА
дүве -ТЫвА
дуг -ЛЫК -ЛЫг
дүг -ЛЫК -ЛЫг
дук -ЛЫК
дүк -ЛЫК
дула -дЫлА
дун -НЫн -[т]тЫн
дуң -НЫң
дүн -НЫн -[т]тЫн
дүң -НЫң
дунъ -НЫнъ
дӱнъ -НЫнъ
дур -ДЫр -ДЫр -дЫр -дЫр ДЫр -дЫр -ДЫр
дүр -дЫр ДЫр -ДЫр
дуу -ЛУУ
дүү -ЛУУ
дуун -ЛЫЫн
дүүн -ЛЫЫн
ды -д[Ы] -Н[Ы] -нЫҥ -ДЫ -НЫ -нЫң -ДЫ -дЫ -дЫ -Н[Ы] -ДЫ -ДЫ -ЛЫ -ДЫ -дЫ -ДЫ -НЫн -Н[Ы] -Н[Ы] -НЫ -ДЫ -НЫ -НЫ -НЫң -ДЫ
дыва -ТЫвА
дыг -ЛЫК -ЛЫК -ЛЫг
дығ -ЛЫҚ
дый -дЫй
дык -ЛЫК -ЛЫК
дық -ЛЫҚ
дыла -дЫлА
дын -НЫн -[т]тЫн
дың -нЫң -НЫң -НЫң -НЫң
дыҥ -нЫҥ
дынъ -НЫнъ -НЫнъ
дыр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -дЫр -дЫр ДЫр -дЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр
дыын -ЛЫЫн
дэ -ТА -ДА -ДА
дэн -ДАн
дэр -ЛАр -ЛАр
-дэр -ТАр/-ТАх
-дэх -ТАр/-ТАх
дээҕэр -ТААҕАр
дю -дЫ -дЫ -дЫ
дюле -дЫлА
дюр -ДЫр -ДЫр -дЫр -дЫр
дя -ДА
дян -ДАн
е -Й -ГА -[һ]Ы[н] -[н]А -А[в] -[А]т -[Гъ]А -Й -Й -Й -Г[ъ]А -Й -[Ғ]А -А -[Ғ]А[н] -ҒА -[А]Р -[г][ъ]А -Й -[Г]А -Й -[Г]А -ГА -[с]Ы[н] -[с]Ы[н] -[с]Ы[н]
ӗ
ә -[y]A -[Ғ]А -Й -Й -[Ы]Р -[Г]А
еб -[Ы]П -[Ы]п -[Ы]п -[Ы]п
ебез -[Ы]бЫз -[Ы]бЫз
ебеҙ -[Ы]бЫҙ
ебес -АбАс
ебыз -[Ы]бЫз
ев -Ав
егез -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз
егеҙ -[Ы]ҒЫҙ -[Ы]ҒЫз
еген -Аг[ъ]Ан
егыз -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз
ед -ЙТ
едiр -[А]дЫр
едiрген -АдЫрғАн
едег -ҒАдАҒ -[Ғ]АдАҒ
еджег -[А]джАК[ъ] -[А]джАК[ъ]
еджек -[А]джАК[ъ] -[А]джАК[ъ]
едир -[й]АдЫр
еер -ГАр -[Ы]гАр -Ы[г]Ар
еечи -ААчЫ
ежег -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
ежек -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
ей -Ай -[Ғ]Ай
әйек -[А]йЫҠ
әйем -[А]йЫм
ейик -[А]йЫк[ъ] -[А]йЫк[ъ] -[А]йЫк[ъ]
ейим -[А]йЫм -[А]йЫм -[А]йЫм
ейин -[А]йЫн -[А]йЫн
ейік -[А]йЫҚ
ейін -[А]йЫн
екен -[Ак]Ан
ел -[Ы]л -ал -[Ы]л -[Ы]л -[Ы]л
ӗл -Ӑл
елдирзи -АлдЫрзЫ
еле -ЙлА
елек -[Ғ]АлАХ -[Ғ]АлАХ
ели -ҒАли -АлЫк
елик -АлЫк
елээн -АлАА[н]
ем -[Ы]м -[Ы]м[Ын] -Ам -[Ы]м -[Ы]м -[Ы]м -нЫң
ӗм -[Ӑ]м
ӗмӗр -[Ӑ]мӐр
ен -[һ]Ы[н] -[Ы]н -нӐ -нĂ -[Ак]Ан -[Ғ]Ан -[Ғ]А[н] -[с]Ы[н] -[с]Ы[н] -[Ы]н -[с]Ы[н]
ең -[Ы]ң -Аң -[Ы]ң -[Ы]ң -[Ы]ң
ӗн -[нӐ]н -[Ӑ]н -И
еңер -АңАр
еңкерә -ЫңҡЫра
енсе -[Ы]нсЫ
енҫи -Анҫи
енче -[Ы]нчЫ
енҷе -ҒАнчА
еп -[Ы]П -[Ы]п -[Ы]п -[Ы]п
ер -[А]Р -[Ы]гАр -[А]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -Ар -Т -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]Р -[ш]Ар -[Ы]р -[Ы]р -[А]Р -[А]Р -Ар -[А]Р -[А]Р -[л]Ар -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]Р -[А]Р -[А]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[А]р
ӗр -Ӑр
әр -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]Р -[ш]Ар
ерга -[Ы]РГА
ерге -[А]РГА -[Ы]рг[ъ]А -[А]РҒА
ергә -[Ы]РҒА -[Ы]РГА -[Ы]РГА
әргә -[Ы]РГА
ерәг -[Ы]рАК
ерек -АрАк[ъ]
ерәк -[Ы]рАК
ерлеп -[л]АрлАп
ес -Ас
ӗҫ -Ӑш
әсе -ЙсЫ -ЙсЫ
әсәг -[й]АсАҠ -[й]АсАҠ
әсәк -[й]АсАҠ -[й]АсАҠ
әсен -ЙсЫ
есси -Асси
ет -ЙТ -[А]т
ете -АтА[н]
етен -АтАн -АтА[н]
етін -ЙтЫн -ЙтЫн
етт -Атт
етч -Атт
еу -[А]у -АУ
еү -[Ы]У
әү -АУ -АУ
еулен -[А]улАн
еүсе -[Ы]УсЫ
әһе -ЙһЫ
әчәг -АчАК
әчәк -АчАК -АчАк
еш -[Ы]ш -[Ы]ш -Ыш -Ыш -[Ы]ш -[Ы]ш -[Ы]ш -Ыш
ӗш -Ӑш
ештер -[Ы]штЫр -[Ы]штЫр -[Ы]штЫр
ештыр -[Ы]штЫр
ё -Й -Й
ёқ -оқ
ётган -[а]ётган
ётиб -яп
ётир -[А]ётир
ж -[Ы]Ш -[Ы]Ш -[Ы]Ш -[Ы]Ш
жагъ -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
жак -[А]жак -[А]жак
жакъ -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
же -Че
жег -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
жек -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
з -[А]Р -[А]Р -[А]Р -[А]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]р -[Ы]р -[Ы]р -[Ы]р -[Ы]с -[Ы]с
зi -[з]Ы[н]
зiмек -СЫмАХ
зiн -[з]Ы[н] -ЗЫн
зiң -ЗЫң
зiңер -З[Ың]Ар
за -СА -СА
ҙа -ДА
ҙай -ДАЙ
ҙан -ДАн
зар -ЗАр -З[Ың]Ар
ҙар -ЛАр -ЛАр
зге -[Ы]рг[ъ]А
згъа -[Ы]рг[ъ]А
зе -СА -СА
ҙе -ДЫ -нЫң -НЫ
ҙә -ДА
ҙәй -ДАЙ
ҙең -нЫң
ҙән -ДАн
зер -ЗАр -З[Ың]Ар
ҙер -ДЫр -ДЫр
ҙәр -ЛАр -ЛАр
зи -[з]Ы[н] -[з]Ы
зимек -СЫмАк
зин -СЫн -[з]Ы[н] -[з]Ы
зо -СА