Allomorphs + Affixal morphemes (Download)


Altaic Azerbaijani Bashkir Chalkan Chulym Chuvash Crimean Tatar Dolgan Gagauz Khalaj Karachay-Balkar Karaite (Trakai dialect) Karaite (Galich dialect) Karakalpak Kazakh Khakassian Krymchak Kumandin Kumyk Kyrgyz Nogai Ortaturk Qashqai Yakut (Sakha) Salar Shor Siberian Tatar Tatar Teleut Tofa Turkish Turkmenian Tuvinian Uigur Urum Uzbek (Latin) Uzbek (Cyrillic)
-[Ы]Р -[Ы]Р
a -[y]A -[y]A -[y]A -[y]I -[s]I[n] -[y]A -G'A -[y]A -[y]A -A -A
ä -[y]A -[y]A -A
ää -[s]I[n] -[y]I -[y]A
ääm -[I]m
ään -[I]n -[n]In -[s]I[n]
abil -[y]Abil
aca -[y]Acek
acağ -[y]AcAQ -[y]AcAK -[y]AcAK
acak -[y]AcAk -[y]AcAK -[y]AcAK
acaq -[y]AcAQ -[y]AcAQ
acek -[y]Acek
acey -[y]Acek
adur -[y]Adur
agel -[y]Agel
ajak -[a]jak -[a]jak
akal -Akal -[y]Akal
äkal -Akal
akoy -[y]Akoy
ala -ala
alı -[y]AlI
äli -AlY
alım -[y]AlIm
äliñ -AlYñ
aly -AlY
alyñ -AlYñ
am -[y]Am -[I]m -[y]AmA
ama -[y]AmA
amız -[I]mIz
an -[y]An -[n]In -[s]I[n] -[I]n -[y]An -[y]An -An
-[Y]ñ
än -[y]An -An
äñ -[Y]ñ
anda -[y]AndA
anız -[I]nIz
ap -[Y]p
äp -[Y]p
aq -[y]AQ
ar -[y]Ar -[ş]Ar -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r -[ş]Ar -Ar -Ar -[a]R -[a]R
är -[ş]Ar -[yA]R -[yA]R -Ar
arak -[y]ArAk -[y]ArAk
araq -[y]ArAQ
ası -[y]AsI -[y]AsI -[y]AsI
äsi -AsY
asy -AsY
ay -[y]Ay -[a]y
aýady -AýAdY
ayaz -Ayaz
äýedi -AýAdY
ayım -[y]AyIm
äýin -AýYn
aylik -[a]ylik
ayotgan -[a]yotgan
ayotir -[a]yotir
aýyn -AýYn
ăв -А[в]
ăм -Ăм
ăмăр -ĂмĂр
ăн -Ăн
ăп -Ап
ăпăрин -ĂпĂрин
ăпин -Ăпин
ăр -Ăр -Ăр
ăсăн -ĂсĂн
ăсăр -ĂсĂр
ăтт -Ăтт
b -[i]b -[i]b
ca -cA -[y]CA -CA
-[y]CA
ça -[y]CA -CA -çA
çä -[y]CA
caaz -CAAz
cääz -CAAz
çaaz -CAAz
çääz -CAAz
cak -CIk
cäk -CIk
casına -[y]CAsInA -ÇAsInA
çasına -[y]CAsInA -ÇAsInA
ççĕ -ççĕ
ce -CA
-cA
çe -CA -çA
cesinä -[y]CAsInA
çesinä -[y]CAsInA
cesine -ÇAsInA
çesine -ÇAsInA
cha -cha -cha
chak -ch[OQ]
chan -chan
chasiga -chasiga
chi -chi
choq -ch[OQ]
ciğ -cIk
cığ -cIk
çiğ -cIk
çığ -cIk
ciğiz -CIğIz
cığız -CIğIz
çiğiz -CIğIz
çığız -CIğIz
cik -CIk -cIk
cık -CIk -cIk
çik -CIk -cIk
çık -CIk -cIk
ciңер -З[Ың]Ар
cuğ -cIk
cüğ -cIk
çuğ -cIk
çüğ -cIk
cuk -CIk -cIk
cük -CIk -cIk
çuk -CIk -cIk
çük -CIk -cIk
çа -СА[р]
çе -СА[р]
cыңар -З[Ың]Ар
da -dA -DA -DA -DA -DA -da
dan -dAn -DAn -DAn -DAn -DAn -dan
day -day
de -DA -DA -DA
dek -dek
den -DAn -DAn -DAn
di -dI -[y]DI -[y]DI -NI -DI -[y]DI -dY -di -di
-dI -[y]DI -[y]DI -NI -[y]DI -DI
diğ -DIK
dığ -DIK
digan -digan
dığı -dIĞI
dii -DII
dıı -DII
dik -DIk -DIK -dYk
dık -DIk -DIK
dikçä -DIkçA[n]
dıkça -DIkçA[n] -DIkçA
dikçän -DIkçA[n]
dıkçan -DIkçA[n]
dikcə -dIqcA
dikçe -DIkçA
dilar -[Di]lar
din' -NIn'
dın' -NIn'
dıqca -dIqcA
dir -dIr -dIr -DIr -DIr -DIr -DIr -dYr -dYr -dYr -dir -Dir
dır -dIr -dIr -DIr -DIr -DIr -DIr
dırlar -dIrlAr -DIrlAr
dirler -DIrlAr
dirlər -dIrlAr
diyi -dIĞI
diynän -DIynAn
dıynan -DIynAn
du -dI -[y]DI -[y]DI -[y]DI -DI -dY
-dI -[y]DI -[y]DI -[y]DI -DI -dY
duğ -DIK
düğ -DIK
duğu -dIĞI
duk -DIk -DIK
dük -DIk -DIK
dukça -DIkçA[n] -DIkçA
dükçä -DIkçA[n]
dukçan -DIkçA[n]
dükçän -DIkçA[n]
dükcə -dIqcA
dükçe -DIkçA
duqca -dIqcA
dur -dIr -dIr -DIr -DIr -DIr -DIr -dYr -dYr
dür -dIr -dIr -DIr -DIr -DIr -DIr -dYr -dYr
durlar -dIrlAr -DIrlAr
dürler -DIrlAr
dürlər -dIrlAr
duu -DII
düü -DII
duynan -DIynAn
düynän -DIynAn
düyü -dIĞI
dy -dY
dyk -dYk
dyr -dYr -dYr -dYr
-DA
dӓn -DAn
-dA
dәn -dAn
e -[y]A -G'A -[y]A -[y]A -A
ĕ
ə -[y]A
ebil -[y]Abil
ĕç -ĕç
ecä -[y]Acek
eceğ -[y]AcAK -[y]AcAK
ecek -[y]Acek -[y]AcAk -[y]AcAK -[y]AcAK
əcək -[y]AcAQ -[y]AcAQ
ecey -[y]Acek
əcəy -[y]AcAQ
ĕçин -ĕçин
edur -[y]Adur
eemiz -[I]mIz
eeniz -[I]nIz
egel -[y]Agel
ək -[y]AQ
ekal -[y]Akal
ekoy -[y]Akoy
eli -[y]AlI -AlY
elim -[y]AlIm
eliñ -AlYñ
em -[y]AmA
əm -[y]Am
eme -[y]AmA
en -[y]An -An
ən -[y]An
əndə -[y]AndA
er -[y]Er -[y]Er -[ş]Ar -[I]r -[I]r -Ar
êr -[y]Er
ər -[y]Ar
eräk -[y]ArAk
erek -[y]ArAk
ərək -[y]ArAQ
esi -[y]AsI -AsY
əsi -[y]AsI -[y]AsI
ey -[y]Ay
eyaz -Ayaz
eyim -[y]AyIm
eýin -AýYn
ĕв -А[в]
ĕм -Ăм
ĕмĕр -ĂмĂр
ĕн -Ăн
ĕп -Ап
ĕпĕрин -ĂпĂрин
ĕпин -Ăпин
ĕр -Ăр -Ăр
ĕсĕн -ĂсĂн
ĕсĕр -ĂсĂр
ĕтт -Ăтт
ĕчч -Ăтт
ga -Ga
g'a -G'A
gach -Gach
gacha -[G]acha
gan -Gan -[G]an
gani -Gani
gay -[G]ay
gaz -[G]az
ge -G'A
gi -Gi -Gi
gin -gYn -gin
gina -[G]ina
giz -[G]iz
gu -[G]u
guncha -Guncha
gyn -gYn
i -[s]I -[n]I -[y]I -[s]I[n] -[з]Ы[н] -[y]I -[s]I[n] -[s]Y -[n]Y -[s]i
ı -[n]I -[s]I -[y]I -[s]I[n] -[s]I[n] -[y]I
ib -[y]Ib -[i]b -[i]b
ıb -[y]Ib
ik -[y]IQ -[I]k
ık -[I]k
il -[I]l -[I]l -[Y]l -[i]l
ıl -[I]l -[I]l
im -[I]m -[y]Im -[y]Im -[I]m -[y]Im -[I]m -[n]In -[Y]m -[i]m
ım -[y]Im -[I]m -[y]Im -[I]m -[y]Im -[I]m
imiz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz -[Y]mYz -[I]miz
ımız -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz
in -[I]n -[n]In -[y]In -[s]I -[n]In -[I]n -[y]In -[I]n -[s]I[n] -[I]n -[I]n -[I]n -[n]In -[s]I[n] -[y]In -[n]In -Yn -[s]Y -[i]n
-[n]Yñ -[Y]ñ -[Y]ñ
ın -[I]n -[y]In -[n]In -[s]I -[y]In -[I]n -[s]I[n] -[n]In -[I]n -[I]n -[n]In -[I]n -[I]n -[y]In -[s]I[n]
incä -[y]IncA[k]
ınca -[y]IncA -[y]IncA[k] -[y]IncA
incäk -[y]IncA[k]
ıncak -[y]IncA[k]
ince -[y]IncA
incə -[y]IncA
inchi -[i]nchi
inci -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
ıncı -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
ing -[i]ng -[i]ng
ingiz -[i]ngiz -[i]ngiz
iniz -[I]nIz -[I]nIz -[y]InIz -[I]nIz -[I]nIz -[y]In[Iz]
iñiz -[Y]ñYz
ınız -[I]nIz -[I]nIz -[y]InIz -[I]nIz -[y]In[Iz] -[I]nIz
inji -[Y]njY
ip -[y]Ip -[y]Ip -[Y]p
ıp -[y]Ip -[y]Ip
ıq -[y]IQ
ir -[y]Ir -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r
ır -[y]Ir -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r
is -Ys
-[I]ş -[I]ş -[I]ş -[y]Iş -[Y]ş -[ý]Yş
ış -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[y]Iş
ish -[i]sh -[i]sh
isi -[s]I[n]
isin -[s]I[n]
iver -[y]Iver -[y]Iver
ıver -[y]Iver -[y]Iver
iyor -[I]yor
ıyor -[I]yor
iz -[y]Iz -[y]Iz
ız -[y]Iz -[y]Iz
iбiс -[Ы]бЫс
-[Ы]с
-[Ы]л
-[Ы]м
-[Ы]н -[з]Ы[н]
-[Ы]ң
iңер -[Ы]ңАр -[Ы]ңАр -[Ы]ңАр
iнҷi -[Ы]нҷЫ
iп -[Ы]п
-[Ы]с
jak -jAk -jAk -[a]jak -[a]jak
jek -jAk -jAk
jik -jAk
jyk -jAk
k -Q -Q -[I]k -[I]k -[I]k -[I]k -k -k -k -k -k -k -k -k -k
ka -kA -Ga
-kA
kach -Gach
kacha -[G]acha
kan -kAn -Gan -[G]an
kän -kAn
kani -Gani
kay -[G]ay -kay
kaz -[G]az
ke -G'A
ken -kAn -[y]ken
kən -kən
ki -kI -ki -kY -Gi -ki[M] -Gi
-kI
kim -ki[M]
kina -[G]ina
kiz -[G]iz
ku -[G]u
kuncha -Guncha
ky -kY
l -[I]l -[I]l -[I]l -[I]l -[I]l -[I]l -[I]l -[I]l -[Y]l -[Y]l -[Y]l -[Y]l -[i]l
la -lA -[y]lA -la
lab -lab
lan -[y]LAn
län -[y]LAn
lap -lAp
läp -lAp
lar -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr -lar -[Di]lar
lär -lAr -lAr
larcha -larcha
le -[y]lA
ler -lAr -lAr -lAr -lAr -lAr
lər -lAr
li -lI -LI -lI -lY -li
-lI -LI -lI
liğ -lIk
lığ -lIk
lik -lIk -lYk -lik
lık -lIk
lim -lIm
lım -lIm
lu -lI -LI -lI
-lI -LI -lI
luğ -lIk
lüğ -lIk
luk -lIk -lYk
lük -lIk -lYk
ly -lY
lyk -lYk
-lA
lәr -lAr
m -m[A] -m[A] -[I]m -[I]m -m -m -m -[I]m -[I]m -m -[I]m -m -[I]m -[I]m -m -m -m -[I]m -mA -mA -mA -mA -[I]m -[I]m -m -m -m -[I]m -[I]m -m -[Y]m -mA -mA -m -m -m -m -[Y]m -[Y]m -[Y]m -m -[i]m
ma -m[A] -mA -mA -mA -mA -mA -ma
-mA
maa -mAA
mää -mAA
madan -mAdAn -mAdAn -mAdAn
mag -mAK
mağ -mAQ
mak -mAk -mAk -mAK -mAk
mäk -mAk
makçy -mAkçY
makta -mAktA
malı -mAlI -mAlI -mAlI
maly -mAlY -mAlY
man -mAn -man
män -mAn
maq -mAQ
masdan -masdan
masyz -mAsYz
may -may
me -mA -mA -mA -mA -mA
-mA
-m[A]
medän -mAdAn
meden -mAdAn
mədən -mAdAn
meg -mAK
mek -mAk -mAK -mAk
mək -mAQ
mekçi -mAkçY
mekte -mAktA
meli -mAlI -mAlY -mAlY
məli -mAlI -mAlI
mesiz -mAsYz
məy -mAQ
mi -mI -mY -mi
-mI -mA
miş -mIş -mIş -mIş -[y]mIş -mIş -[y]mIş -mIş -mIş
mış -mIş -mIş -[y]mIş -mIş -mIş -mIş -mIş -[y]mIş
miz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz -[Y]mYz -[Y]mYz -miz -[I]miz
mız -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz
moq -moq
moqchi -moqchi
moqda -moqda
mu -mI
-mI
muş -mIş -mIş -[y]mIş -mIş -mIş -mIş -[y]mIş -mIş
müş -mIş -mIş -mIş -mIş -[y]mIş -[y]mIş -mIş -mIş
muz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz -[Y]mYz
müz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz
my -mY
myz -[Y]mYz
n -n -n -[I]n -n -n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -NI -NI -n -n -n -n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[I]n -[i]n -ni
ñ -[Y]ñ -ñ -[Y]ñ -[Y]ñ -ñ -ñ -ñ -[Y]ñ
nan -[y]LAn -DAn
nän -[y]LAn
nar -lAr -lAr
när -lAr -lAr
nchi -[i]nchi
nci -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
ncı -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
ncu -[I]ncI
ncü -[I]ncI
nda -DA
nde -DA
nen -DAn
ng -[i]ng -[i]ng -ng
ngiz -[i]ngiz -[i]ngiz -ngiz
ni -[n]I -LI -NI -[n]Y -ni -ning
-[n]I -LI -NI
nin -[n]In -[n]In -[n]In
nin' -NIn'
niñ -[n]Yñ
nın -[n]In -[n]In -[n]In
nın' -NIn'
ning -ning
niz -nIz -[I]nIz -[I]nIz -[I]nIz -nIz -[I]nIz
nız -nIz -[I]nIz -[I]nIz -[I]nIz -nIz -[I]nIz
ñiz -[Y]ñYz -[Y]ñYz -ñYz
nji -[Y]njY
njy -[Y]njY
nu -[n]I -LI
-[n]I -LI
nun -[n]In -[n]In -[n]In -[n]In
nuñ -[n]Yñ
nün -[n]In -[n]In -[n]In
nüñ -[n]Yñ
nuz -[I]nIz -nIz -[I]nIz -[I]nIz -[I]nIz -nIz
nüz -nIz -[I]nIz -[I]nIz -[I]nIz -nIz -[I]nIz
ñuz -[Y]ñYz
ny -[n]Y
nyñ -[n]Yñ
ñyz -ñYz -[Y]ñYz
ö -Й -ГА
ööчи -ААчЫ
oq -[Y]oq
ov -[o]v
ovlon -ovlon
öлö -ЙлА
öлең -ОлАң
öр -[А]Р
öргö -[А]РГА
öтöн -АтАн
p -[Y]p -[Y]p -[Y]p -[Y]p
q -Q -Q
qa -G'A -Ga
qach -Gach
qacha -[G]acha
qan -[G]an -Gan
qani -Gani
qay -[G]ay
qaz -[G]az
qi -Gi
qina -[G]ina
qiz -[G]iz
qu -[G]u
quncha -Guncha
r -[y]Ar -[y]Ar -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -Ar -Ar -[a]R -[a]R
rak -rAk
räk -rAk
roq -roq
s -[a]R -[a]R
ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[Y]ş -[Y]ş -[Y]ş -[Y]ş
sa -sA -[y]sA -sA -[y]şA -sA -sa
-[y]sA
san -sAn -san
sana -sAnA
sañyzlañ -sAñYzlAñ
şar -[ş]Ar -[ş]Ar
şär -[ş]Ar
sat -sat
se -[y]sA -sA -[y]şA -sA
-sA
sən -sAn
sene -sAnA
señizläñ -sAñYzlAñ
şer -[ş]Ar
sh -[i]sh -[i]sh
si -[s]I -[s]I[n] -[s]I[n] -[s]Y -[s]i
-[s]I -[s]I[n] -[s]I[n]
simon -simon
sin -sIn -[s]I -[s]I[n] -sIn -[y]sIn -sIn -[s]I[n] -sIn -[s]Y -sYn -sin
siñ -sYñ
sın -sIn -[s]I -[s]I[n] -sIn -[y]sIn -sIn -[s]I[n] -sIn
siniz -sInIz -[y]sInIz -sInIz
siñiz -sYñYz
sınız -sInIz -[y]sInIz -sInIz
siz -sIz -sIz -sIz -sYz -siz -siz
sız -sIz -sIz -sIz
su -[s]I -[s]I[n] -[s]I[n]
-[s]I -[s]I[n] -[s]I[n]
sun -[s]I -sIn -sIn -[s]I[n] -[y]sIn -sIn -[s]I[n] -sIn -sYn
sün -[s]I -sIn -[y]sIn -[s]I[n] -sIn -[s]I[n] -sIn -sIn -sYn
sunuz -sInIz -[y]sInIz -sInIz
sünüz -sInIz -[y]sInIz -sInIz
suz -sIz -sIz -sIz -sYz
süz -sIz -sIz -sIz -sYz
sy -[s]Y
syn -sYn -[s]Y
syñ -sYñ
syñyz -sYñYz
syz -sYz
t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t -t
ta -DA -DA -DA
tan -DAn -DAn -DAn
te -DA -DA
ten -DAn -DAn
ti -[y]DI -[y]DI -NI -[y]DI -DI -di
-[y]DI -[y]DI -NI -DI -[y]DI
tiğ -DIK
tığ -DIK
tii -DII
tıı -DII
tik -DIk -DIK
tık -DIk -DIK
tikçä -DIkçA[n]
tıkça -DIkçA[n] -DIkçA
tikçän -DIkçA[n]
tıkçan -DIkçA[n]
tikçe -DIkçA
tilar -[Di]lar
tin' -NIn'
tın' -NIn'
tir -DIr -DIr -DIr -DIr -Dir
tır -DIr -DIr -DIr -DIr
tırlar -DIrlAr
tirler -DIrlAr
tiynän -DIynAn
tıynan -DIynAn
tu -[y]DI -[y]DI -DI -[y]DI
-[y]DI -[y]DI -DI -[y]DI
tuğ -DIK
tüğ -DIK
tuk -DIk -DIK
tük -DIk -DIK
tukça -DIkçA[n] -DIkçA
tükçä -DIkçA[n]
tukçan -DIkçA[n]
tükçän -DIkçA[n]
tükçe -DIkçA
tur -DIr -DIr -DIr -DIr
tür -DIr -DIr -DIr -DIr
turlar -DIrlAr
türler -DIrlAr
tuu -DII
tüü -DII
tuynan -DIynAn
tüynan -DIynAn
-DA
tӓn -DAn
u -[s]I -[n]I -[s]I[n] -[y]I -[s]I[n] -[y]I
ü -[s]I -[n]I -[y]I -[s]I[n] -[y]I -[s]I[n]
ub -[y]Ib
üb -[y]Ib
uk -[I]k
ük -[y]IQ -[I]k
ul -[I]l -[I]l -[Y]l
ül -[I]l -[I]l -[Y]l
um -[I]m -[y]Im -[I]m -[y]Im -[I]m -[y]Im -[Y]m
üm -[y]Im -[I]m -[I]m -[y]Im -[y]Im -[I]m -[Y]m
ümiz -[Y]mYz
umuz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz
ümüz -[I]mIz -[I]mIz -[I]mIz
umyz -[Y]mYz
un -[I]n -[s]I -[y]In -[n]In -[I]n -[y]In -[I]n -[I]n -[s]I[n] -[n]In -[I]n -[s]I[n] -[n]In -[I]n -[y]In
-[Y]ñ -[Y]ñ -[n]Yñ
ün -[I]n -[n]In -[y]In -[s]I -[I]n -[I]n -[s]I[n] -[I]n -[y]In -[n]In -[n]In -[y]In -[I]n -[s]I[n] -[I]n
üñ -[n]Yñ -[Y]ñ -[Y]ñ
unca -[y]IncA -[y]IncA
ünce -[y]IncA
üncə -[y]IncA
uncu -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
üncü -[I]ncI -[I]ncI -[I]ncI
üñiz -[Y]ñYz
ünji -[Y]njY
unjy -[Y]njY
unuz -[I]nIz -[I]nIz -[y]InIz -[I]nIz -[I]nIz -[y]In[Iz]
ünüz -[I]nIz -[y]InIz -[I]nIz -[I]nIz -[I]nIz -[y]In[Iz]
uñyz -[Y]ñYz
up -[y]Ip -[y]Ip -[Y]p
üp -[y]Ip -[y]Ip -[Y]p
uq -[y]IQ
ur -[y]Ir -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r
ür -[y]Ir -[yA]R -[yA]R -[I]r -[I]r
-[I]ş -[I]ş -[I]ş -[y]Iş -[Y]ş -[ý]Yş
üş -[I]ş -[I]ş -[I]ş -[y]Iş -[ý]Yş -[Y]ş
uv -[u]v
uvchi -vchi
uver -[y]Iver -[y]Iver
üver -[y]Iver -[y]Iver
uyor -[I]yor
üyor -[I]yor
uz -[y]Iz -[y]Iz
üz -[y]Iz -[y]Iz
v -[u]v -[o]v
vchi -vchi
y -[n]Y -[s]Y -[a]y -A
ÿ -У -У
ya -[y]A -[y]A -[y]A -[y]A -[y]A -[y]A
-[y]A -[y]A
yabil -[y]Abil
yaca -[y]Acek
yacağ -[y]AcAQ -[y]AcAK -[y]AcAK
yacak -[y]AcAk -[y]AcAK -[y]AcAK
yacaq -[y]AcAQ -[y]AcAQ
yacek -[y]Acek
yacey -[y]Acek
yadur -[y]Adur
yagel -[y]Agel
yakal -Akal -[y]Akal
yäkal -Akal
yakoy -[y]Akoy
yalı -[y]AlI
yalım -[y]AlIm
yam -[y]Am -[y]AmA
yama -[y]AmA
yan -[y]An -[y]An -[y]An
yän -[y]An
ýan -ýAn
ýän -ýAn
ýança -ýAnçA
ýänçä -ýAnçA
yanda -[y]AndA
yap -yap
yaq -[y]AQ
yar -[y]Ar -[yA]R -[yA]R
yär -[yA]R -[yA]R
ýar -ýAr
ýär -ýAr
yarak -[y]ArAk -[y]ArAk
yaraq -[y]ArAQ
yası -[y]AsI -[y]AsI -[y]AsI
yay -[y]Ay
yäy -[y]Ay
yayım -[y]AyIm
yca -[y]CA
ycä -[y]CA
ycasına -[y]CAsInA
ycesinä -[y]CAsInA
ydi -[y]DI -[y]DI -[y]DI
ydı -[y]DI -[y]DI -[y]DI
ydir -ydIr
ydır -ydIr
ydu -[y]DI -[y]DI -[y]DI
ydü -[y]DI -[y]DI -[y]DI
ye -[y]A -[y]A -[y]A
-[y]A
yebil -[y]Abil
yecä -[y]Acek
yeceğ -[y]AcAK -[y]AcAK
yecek -[y]Acek -[y]AcAk -[y]AcAK -[y]AcAK
yəcək -[y]AcAQ -[y]AcAQ
yecey -[y]Acek
yəcəy -[y]AcAQ
yedur -[y]Adur
yegel -[y]Agel
yək -[y]AQ
yekal -[y]Akal
yekoy -[y]Akoy
yeli -[y]AlI
yelim -[y]AlIm
yem -[y]AmA
yəm -[y]Am
yeme -[y]AmA
yen -[y]An
yən -[y]An
yəndə -[y]AndA
yer -[y]Er -[y]Er
yər -[y]Ar
yeräk -[y]ArAk
yerek -[y]ArAk
yərək -[y]ArAQ
yesi -[y]AsI
yəsi -[y]AsI -[y]AsI
yey -[y]Ay
yeyim -[y]AyIm
yi -[y]I -[y]I
-[y]I -[y]I
yib -[y]Ib
yıb -[y]Ib
yik -[y]IQ
yim -[y]Im -[y]Im -[y]Im
yım -[y]Im -[y]Im -[y]Im
yin -[y]In -[y]In -[n]In -[y]In
yın -[y]In -[y]In -[n]In -[y]In
yincä -[y]IncA[k]
yınca -[y]IncA -[y]IncA[k] -[y]IncA
yincäk -[y]IncA[k]
yıncak -[y]IncA[k]
yince -[y]IncA
yincə -[y]IncA
yiniz -[y]InIz -[y]In[Iz]
yınız -[y]InIz -[y]In[Iz]
yip -[y]Ip -[y]Ip
yıp -[y]Ip -[y]Ip
yıq -[y]IQ
yir -[y]Ir
yır -[y]Ir
yiş -[y]Iş
yış -[y]Iş
ýiş -[ý]Yş
yiver -[y]Iver -[y]Iver
yıver -[y]Iver -[y]Iver
yiz -[y]Iz -[y]Iz
yız -[y]Iz -[y]Iz
yken -[y]ken
yl -[Y]l
yla -[y]lA
ylan -[y]LAn
ylän -[y]LAn
yle -[y]lA
ylik -[a]ylik
ym -[Y]m
ymiş -[y]mIş -[y]mIş
ymış -[y]mIş -[y]mIş
ymuş -[y]mIş -[y]mIş
ymüş -[y]mIş -[y]mIş
ymyz -[Y]mYz
yn -[s]Y -Yn
-[Y]ñ -[n]Yñ -[Y]ñ
ynan -[y]LAn
ynän -[y]LAn
ynjy -[Y]njY
yñyz -[Y]ñYz
yoq -[Y]oq
yor -[I]yor
yotgan -[a]yotgan
yotir -[a]yotir
yp -[Y]p
ys -Ys
-[Y]ş -[ý]Yş
ysa -[y]sA -[y]şA
ysä -[y]sA
yse -[y]şA
ysin -[y]sIn
ysın -[y]sIn
ysiniz -[y]sInIz
ysınız -[y]sInIz
ysun -[y]sIn
ysün -[y]sIn
ysunuz -[y]sInIz
ysünüz -[y]sInIz
yu -[y]I -[y]I
-[y]I -[y]I
yub -[y]Ib
yüb -[y]Ib
yük -[y]IQ
yum -[y]Im -[y]Im -[y]Im
yüm -[y]Im -[y]Im -[y]Im
yun -[y]In -[n]In -[y]In -[y]In
yün -[y]In -[n]In -[y]In -[y]In
yunca -[y]IncA -[y]IncA
yünce -[y]IncA
yüncə -[y]IncA
yunuz -[y]InIz -[y]In[Iz]
yünüz -[y]InIz -[y]In[Iz]
yup -[y]Ip -[y]Ip
yüp -[y]Ip -[y]Ip
yuq -[y]IQ
yur -[y]Ir
yür -[y]Ir
yuş -[y]Iş
yüş -[y]Iş
yuver -[y]Iver -[y]Iver
yüver -[y]Iver -[y]Iver
yuz -[y]Iz -[y]Iz
yüz -[y]Iz -[y]Iz
ýyş -[ý]Yş
-[y]A
ÿл -[Ы]л
ÿн -[Ы]н
ÿп -[Ы]п
ÿптир -[Ы]птЫр
ÿт -[Ы]т
ÿш -[Ы]ш
z -[y]Ar -[y]Ar -[yA]R -[yA]R -[yA]R -z -[yA]R -z -[I]r -[I]r -[I]r -[I]r -Ar -Ar
а -Й -ГА -[Ғ]А -Й -[А]т -А[в] -[н]А -[Гъ]А -Й -Г[ъ]А -Й -Й -[Ғ]А -Й -[Ғ]А[н] -А -ҒА -[А]Р -Й -[г][ъ]А -[Г]А -Й -[Г]А -ГА -Й -[Ы]Р -[Г]А -[з]Ы -А
аа -ГА
аалак -ГАлАк
аан -ГАн
аар -Ы[г]Ар -ГАр -[Ы]гАр -[Ы]ГАр
аачы -ААчЫ
абас -АбАс
ав -Ав
авыс -[Ы]вЫс
агъан -Аг[ъ]Ан
ад -ЙТ
адағ -ҒАдАҒ -[Ғ]АдАҒ
аджагъ -[А]джАК[ъ] -[А]джАК[ъ]
аджакъ -[А]джАК[ъ] -[А]джАК[ъ]
адыр -[й]АдЫр -[А]дЫр
адырған -АдЫрғАн
аётган -[а]ётган
аётир -[А]ётир
ажагъ -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
ажак -[А]жак -[А]жак
ажакъ -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
ай -Ай -[Ғ]Ай -[А]й
айлик -[А]йлик
айық -[А]йЫҚ
айыҡ -[А]йЫҠ
айыкъ -[А]йЫк[ъ] -[А]йЫк[ъ] -[А]йЫк[ъ]
айым -[А]йЫм -[А]йЫм -[А]йЫм -[А]йЫм
айын -[А]йЫн -[А]йЫн -[А]йЫн
акан -[Ак]Ан
ал -ал
ӑл -Ӑл
ала -ЙлА
алаа -АлАА[н]
алаан -АлАА[н]
алах -[Ғ]АлАХ -[Ғ]АлАХ
алдырзы -АлдЫрзЫ
али -ҒАли
алма -а[л]ма
алы -АлЫк
алык -АлЫк
ам -Ам -[Ы]м
ӑм -[Ӑ]м
ама -а[л]ма
ӑмӑр -[Ӑ]мӐр
ан -нĂ -[Ак]Ан -нӐ -[Ғ]Ан -[Ғ]А[н] -ГАн -[з]Ы
аң -Аң -[Ы]ң
ӑн -[Ӑ]н -[нӐ]н
аңар -АңАр -[Ы]ңАр
анҫи -Анҫи
анҷа -ҒАнчА
ар -[А]Р -[Ы]гАр -[А]Р -[ш]Ар -Т -Ар -[Ы]Р -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]р -[Ы]р -[А]Р -[А]Р -Ар -[А]Р -[А]Р -[л]Ар -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]Р -[А]Р -[А]Р -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]Р -[А]р --[а]Р -[А]р
ӑр -Ӑр
аракъ -АрАк[ъ]
арга -[А]РГА -[Ы]РГА
арға -[А]РҒА
арлап -[л]АрлАп
ас -Ас
ӑҫ -Ӑш
асағ -[й]АсАҠ -[й]АсАҠ
асаҡ -[й]АсАҠ -[й]АсАҠ
асси -Асси
асы -ЙсЫ -ЙсЫ
асын -ЙсЫ
ат -ЙТ -[А]т
ата -АтА[н]
атан -АтА[н] -АтАн
атт -Атт
атч -Атт
атын -ЙтЫн -ЙтЫн
ау -АУ -[А]у -АУ -АУ
аулан -[А]улАн
аһы -ЙһЫ
ачаг -АчАК
ачак -АчАк -АчАК
ӑш -Ӑш
б -[Ы]П -[Ы]П -[Ы]П -[Ы]П -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -[Ы]б -БА -БА -БА -[Ы]П -[Ы]П -[Ы]П -БА -БА -[Ы]П -БА -[Ы]п -[Ы]п -МА -МА -[И]б - [И]б
бiн -БЫн
бiс -[Ы]бЫс -БЫс
бöйинче -БАйЫнчА
ба -БА -бА -МА -БА -БА -Б[Ыл]А -МА
байн -МАйн
байынча -БАйЫнчА
байынша -МАйЫншА
бақ -мАҚ[шЫ]
бақшы -мАҚ[шЫ]
бе -БА -МА -БА -БА -Б[Ыл]А -МА
без -бЫз -[Ы]бЫз
беҙ -бЫз -[Ы]бЫҙ
бейинче -БАйЫнчА
бейінше -МАйЫншА
бейн -МАйн
бек -мАҚ[шЫ]
бекші -мАҚ[шЫ]
бен -Бен[ен]
бенен -Бен[ен]
би -БЫ
биз -бЫз -[Ы]бЫз -бЫз -[Ы]бЫз -БЫз -[Ы]бЫз
биле -Б[Ыл]А
бин -Бин -Бин
бис -бЫс -[Ы][бЫ]с
бит -бЫт
бишаан -ПЫшаан
біз -МЫз
бін -МЫн
бо -БА -БА
бӧ -БА
бө -БА
боҙ -[Ы]бЫҙ -бЫз
бөҙ -[Ы]бЫҙ -бЫз
бойынча -БАйЫнчА
бу -БЫ
бү -БЫ
буз -бЫз -[Ы]бЫз -[Ы]бЫз -бЫз -[Ы]бЫз -БЫз
бүз -БЫз -[Ы]бЫз
бут -бЫт
бүт -бЫт
бушаан -ПЫшаан
бүшаан -ПЫшаан
бы -БЫ
быз -бЫз -[Ы]бЫз -МЫз -бЫз -[Ы]бЫз -БЫз -[Ы]бЫз -бЫз -[Ы]бЫз
быҙ -бЫз -[Ы]бЫҙ
была -Б[Ыл]А
бын -МЫн -БЫн
быс -[Ы][бЫ]с -бЫс -[Ы]бЫс -БЫс
быт -бЫт
бышаан -ПЫшаан
бюз -[Ы]бЫз -бЫз -бЫз -[Ы]бЫз
бя -бА
в -[У]в -[У]в -[Ы]в -[Ы]в -[Ы]в -[Ы]в -У -У -МА -МА -[У]в
ва -МА
вайн -МАйн
ве -МА
вейн -МАйн
вис -[Ы]вЫс -вЫс
вишаан -ПЫшаан
вус -[Ы]вЫс -вЫс
вүс -вЫс -[Ы]вЫс
вүче -УчЫ
вучы -УчЫ
вушаан -ПЫшаан
вүшаан -ПЫшаан
выс -вЫс -[Ы]вЫс
вышаан -ПЫшаан
гi -ҒЫ
гö -ГА -ҒА
гöдий -ГАдЫй -ГАдЫй
гöжи -ГАжЫ
гöжин -ГАжЫн
гöлöг -ГАлАк
гöлöк -ГАлАк
гöли -ГАлЫ
гöнчö -ГАнчА
га -ГА -ГА[н] -ГА[н] -[Г]А -[Г]А -ҔА -ГА -[Г]А -ГА -ГА -[Г]а
ға -[Ғ]А -ГА -[Ғ]А -[Ғ]А[н] -ҒА -ҒА
ҕа -ҔА
ғадағ -ҒАдАҒ -[Ғ]АдАҒ
гадый -ГАдЫй -ГАдЫй
гае -ГАЙ
гажы -ГАжЫ
гажын -ГАжЫн
гай -ГАй -ГАй -[Г]ай -[Г]ай
ғай -ҒАйЫ -ҒАй -[Ғ]Ай
гайлары -ГАЙ
ғайны -ҒАйнЫ
ғайы -ҒАйЫ
гал -ГАлА
гала -ГАлА -ГАлА
галаг -ГАлАк
галак -ГАлАк -ГАлАк
ғалах -[Ғ]АлАХ -[Ғ]АлАХ
ғали -ҒАли
галы -ГАлЫ -ГАлЫ
ғалы -ҒАлЫ
ган -ГАн -ГА[н] -ГАн -ГА[н] -ГАн -ГАн -ГАн -ГАн -[Г]ан -[Г]ан
ған -ҒАн -ҒАн -ГАн -ҒАн -[Ғ]А[н] -[Ғ]Ан
гани -[Г]ани
ғансы -ҒАнсЫ
ганча -ГАнчА -ГАнчА
ғанҷа -ҒАнчА
ганчы -ГАнчЫ
ғанша -ҒАншА
ганы -ГАнЫ
гар -[Ы]гАр -ГАр -[Ы]ГАр
ғас -ҒАc
гач -ГАч -[Г]ач
гаш -ГАш
ге -ГА -ГА[н] -ҒЫ -ҒЫ -[Гъ]А -г[ъ]Ай -Г[ъ]А -[Ғ]А -ҒА -[Ғ]А[н] -[г][ъ]А -[Г]А -ГА[н] -[Г]А -ГА -ГЫ -ҒА -ГА -ГА
гә -[Ғ]А -[Г]А
гедег -ҒАдАҒ -[Ғ]АдАҒ
гедий -ГАдЫй -ГАдЫй
гәе -ГАЙ
гежи -ГАжЫ
гежин -ГАжЫн
гез -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз -гЫз
геҙ -ҒЫҙ -[Ы]ҒЫҙ -[Ы]ҒЫз
гей -ГАй -г[ъ]Ай -ҒАй -[Ғ]Ай г[ъ]Ай -ГАй
гәй -ҒАйЫ
гейди -Г[ъ]АйдЫ
гәйе -ҒАйЫ
гәйләре -ГАЙ
гәйне -ҒАйнЫ
гәл -ГАлА
геле -гъала -ГАлА
гелә -ҒЫлА
гәлә -ГАлА
гелег -ГАлАк
гелек -ГАлАк -[Ғ]АлАХ -[Ғ]АлАХ -ГАлАк
гели -ГАлЫ -ҒАли -ГАлЫ
гелі -ҒАлЫ
ген -ГА[н] -ГАн -Г[ъ]Ан -Г[ъ]Ан -г[ъ]Ан -[н]г[ъ]Ан -ҒАн -ГАн -[Ғ]Ан -[Ғ]А[н] -г[ъ]Ан -г[ъ]Ан -ГАн -ГА[н] -ген -ГАн -ГАн
гән -ҒАн -ҒАн -ГАн -ГАн
гендже -Г[ъ]АнджА[къ]
генджек -Г[ъ]АнджА[къ]
гендокъ -г[ъ]АндОк[ъ]
гени -ГАнЫ
генлей -г[ъ]АнлАй
генли -Г[ъ]АнлЫ -г[ъ]АнлЫ
гәнсе -ҒАнсЫ
генче -ГАнчА -г[ъ]АнчА -ГАнчА
генҷе -ҒАнчА
гәнче -ГАнчЫ
генше -ҒАншА
гер -[Ы]гАр -[Ы]ГАр -ГАр
гәс -ҒАc
гәч -ГАч
геш -ГАш
ги -ГЫ -Г[ъ]Ы -г[ъ]Ы -ГЫ[н] -ГЫ -КЫ -Ы -[Г]и -[Г]и
гиз -г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]гЫз -г[ъ]Ыз
гиле -ГЫлА
гин -г[ъ]Ын -гЫн -[Г]ин
гина -[Г]ина
гинче -г[ъ]АнчА
гинчи -г[ъ]ЫнчЫ
гиче -ГЫчА
гі -ҒЫ -ҒЫ
гін -ҒЫн
го -ГА[н] -ГА -[Г]А -ГА[н] -ҔА
гӧ -ГА[н]
гө -ҒЫ -ГА[н] -[Г]А -ҔА
ғо -ҒЫ -ҒА
ҕо -ҔА
ҕө -ҔА
годый -ГАдЫй -ГАдЫй
гожы -ГАжЫ
гожын -ГАжЫн
гөҙ -[Ы]ҒЫз -ҒЫҙ -[Ы]ҒЫҙ
ғоҙ -[Ы]ҒЫз -[Ы]ҒЫҙ -ҒЫҙ
гой -ГАй -ГАй
гӧй -ГАй
гөй -ГАй
ғола -ҒЫлА
голог -ГАлАк
голок -ГАлАк
голу -ГАлЫ
гөлү -ГАлЫ
голы -ГАлЫ
гон -ГАн -ГА[н] -ГАн -ГА[н]
гӧн -ГА[н] -ГАн
гөн -ГА[н] -ГАн
гону -ГАнЫ
гөнү -ГАнЫ
гончо -ГАнчА -ГАнчА
гөнчө -ГАнчА
гор -[Ы]гАр -ГАр -[Ы]ГАр
гӧр -[Ы]ГАр -[Ы]гАр -ГАр
гу -ГЫ -ГЫ[н] -Ы -КЫ -[Г]у
гү -ГЫ[н] -ГЫ -КЫ -Ы
гуз -[Ы]гЫз
гула -ГЫлА
гүлө -ГЫлА
гун -гЫн
гүн -гЫн
гунча -[Г]унча
гуча -ГЫчА
гүчө -ГЫчА
гъа -[Гъ]А -г[ъ]Ай -Г[ъ]А -[г][ъ]А
гъай -г[ъ]Ай г[ъ]Ай
гъайды -Г[ъ]АйдЫ
гъала -гъала
гъан -Г[ъ]Ан -Г[ъ]Ан -г[ъ]Ан -[н]г[ъ]Ан -г[ъ]Ан -г[ъ]Ан
гъанджа -Г[ъ]АнджА[къ]
гъанджакъ -Г[ъ]АнджА[къ]
гъандокъ -г[ъ]АндОк[ъ]
гъанлай -г[ъ]АнлАй
гъанлы -Г[ъ]АнлЫ -г[ъ]АнлЫ
гъанча -г[ъ]АнчА
гъу -г[ъ]Ы
гъуз -г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -г[ъ]Ыз
гъун -г[ъ]Ын
гъунча -г[ъ]АнчА
гъунчу -г[ъ]ЫнчЫ
гъы -Г[ъ]Ы -г[ъ]Ы
гъыз -г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз
гъын -г[ъ]Ын
гъынча -г[ъ]АнчА
гъынчы -г[ъ]ЫнчЫ
гы -ГЫ -ГЫ -ГЫ[н] -ГЫ -КЫ -Ы
ғы -ҒЫ -ҒЫ -ҒЫ -ҒЫ -ҒЫ
гыз -[Ы]гЫз -гЫз -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз
ғыҙ -ҒЫҙ -[Ы]ҒЫз -[Ы]ҒЫҙ
гыла -ГЫлА
ғыла -ҒЫлА
гын -гЫн
ғын -ҒЫн
ғыры -ҒЫрЫ
гыча -ГЫчА
гэ -ҔА
ҕэ -ҔА
гю -г[ъ]Ы
гюз -[Ы]г[ъ]Ыз -[Ы]г[ъ]Ыз -г[ъ]Ыз -[Ы]гЫз -[Ы]г[ъ]Ыз -г[ъ]Ыз
гюн -г[ъ]Ын
гюнче -г[ъ]АнчА
гюнчю -г[ъ]ЫнчЫ
гя -ГА
д -д[Ы] -д[Ы] -ДЫ -ДЫ -ЛА -ЛА -ЛА -ЛА
дi -ДЫ
дiр -ДЫр
дö -ДА -ДА
дöң -ДАң
дöҥ -ДАҥ
дöр -ЛАр -ДЫр
дÿ -ЛУ
да -ДА -ДА -ДА -дА -ДА -ДА -ДА -дА -ДА -ЛА -ДА -ТА -ДА -ДА -ДАЙ -ДА -ДА -ДА -ДА -да
дааҕар -ТААҕАр
даган -ЛАгАн
даған -ЛАҒАн
дай -ДАЙ -дай -ДАй -дАй -ДАй -ДАЙ -дай
дан -ДАн -ДАн -дАн -ДАн -ДАн -дАн -ДАн -ДАн -ДАн -ДАн -ДАн -д[А]н
даң -ДАң -ДАң
даҥ -ДАҥ
данъ -ДАнъ
дап -ЛАп ЛАп
дар -ЛАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр -[т]ТАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр
-дар -ТАр/-ТАх
-дах -ТАр/-ТАх
де -ДА -НЫ -ДЫ -нЫң -ДА -дА -ДА -ДА -дА -ДА -ЛА -ДА -ДА -ДЫ -ДА -ДА
дә -ДА -ДА -ДАЙ
деген -ЛАҒАн -ЛАгАн
дей -ДАй -дАй -ДАй
дәй -ДАЙ -ДАЙ
дек -дек
ден -ДАн -дАн -ДАн -дАн -ДАн -ДАн -ДАн
дең -нЫң -ДАң -ДАң
дән -ДАн -ДАн
деҥ -ДАҥ
денъ -ДАнъ
деп -ЛАп ЛАп
дер -ЛАр -ЛАр -ДЫр -ДЫр -[т]ТАр -ЛАр -ЛАр -ЛАр -ДЫр -ДЫр -ЛАр
дәр -ЛАр -ЛАр
джа -[д]ЖА -[д]ЖА -джА
дже -джА -[д]ЖА -[д]ЖА
джек -джА
ди -Н[Ы] -д[Ы] -нЫҥ -ДЫ -дЫ -дЫ -дЫ -НЫн -Н[Ы] -ДЫ -Н[Ы] -НЫ -НЫ -ДЫ -НЫ -НЫң -ди -ди
диве -ТЫвА
диг -ЛЫК -ЛЫК -ЛЫг
диган -диган
диин -ЛЫЫн
дий -дЫй
дик -ЛЫК -ЛЫК
дилар -[Ди]лар
диле -дЫлА
дин -НЫн -[т]тЫн -д[А]н
диң -НЫң -НЫң
диҥ -нЫҥ
динъ -НЫнъ -НЫнъ
дир -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -дЫр -дЫр -дЫр ДЫр -ДЫр -дир -дир
ді -НЫң -Н[Ы] -ДЫ -ДЫ -ЛЫ
діг -ЛЫҚ
дік -ЛЫҚ
дің -НЫң
дір -ДЫр
до -ДА -ДЫ -нЫң -НЫ -ЛА -ДА -ТА -ДА
дө -нЫң -НЫ -ДЫ -ЛА -ДА -ТА
догон -ЛАгАн
дөгөн -ЛАгАн
дой -ДАй
дөй -ДАй
дон -ДАн
доң -нЫң -ДАң
дөн -ДАн
дөң -нЫң
доҥ -ДАҥ
дооҕор -ТААҕАр
дөөҕөр -ТААҕАр
доп ЛАп
дөп ЛАп
дор -ДЫр -ЛАр -ДЫр -ДЫр -ЛАр -ЛАр -ЛАр
-дор -ТАр/-ТАх
дөр -ДЫр -ДЫр -ЛАр -ЛАр -ЛАр
-дөр -ТАр/-ТАх
-дох -ТАр/-ТАх
-дөх -ТАр/-ТАх
ду -ЛУ -дЫ -дЫ -дЫ -ДЫ -Н[Ы] -НЫн -НЫ -НЫң -НЫ -ДЫ
дӱ -НЫ
дү -НЫн -Н[Ы] -ДЫ -НЫң -НЫ -ДЫ
дува -ТЫвА
дүве -ТЫвА
дуг -ЛЫК -ЛЫг
дүг -ЛЫК -ЛЫг
дук -ЛЫК
дүк -ЛЫК
дула -дЫлА
дун -НЫн -[т]тЫн
дуң -НЫң
дүн -НЫн -[т]тЫн
дүң -НЫң
дунъ -НЫнъ
дӱнъ -НЫнъ
дур -ДЫр -ДЫр -дЫр -дЫр ДЫр -дЫр -ДЫр
дүр -дЫр ДЫр -ДЫр
дуу -ЛУУ
дүү -ЛУУ
дуун -ЛЫЫн
дүүн -ЛЫЫн
ды -д[Ы] -Н[Ы] -нЫҥ -ДЫ -НЫ -нЫң -ДЫ -дЫ -дЫ -Н[Ы] -ДЫ -ДЫ -ЛЫ -ДЫ -дЫ -ДЫ -НЫн -Н[Ы] -Н[Ы] -НЫ -ДЫ -НЫ -НЫ -НЫң -ДЫ
дыва -ТЫвА
дыг -ЛЫК -ЛЫК -ЛЫг
дығ -ЛЫҚ
дый -дЫй
дык -ЛЫК -ЛЫК
дық -ЛЫҚ
дыла -дЫлА
дын -НЫн -[т]тЫн
дың -нЫң -НЫң -НЫң -НЫң
дыҥ -нЫҥ
дынъ -НЫнъ -НЫнъ
дыр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр -дЫр -дЫр ДЫр -дЫр -ДЫр -ДЫр -ДЫр
дыын -ЛЫЫн
дэ -ТА -ДА -ДА
дэн -ДАн
дэр -ЛАр -ЛАр
-дэр -ТАр/-ТАх
-дэх -ТАр/-ТАх
дээҕэр -ТААҕАр
дю -дЫ -дЫ -дЫ
дюле -дЫлА
дюр -ДЫр -ДЫр -дЫр -дЫр
дя -ДА
дян -ДАн
е -Й -ГА -[һ]Ы[н] -[н]А -А[в] -[А]т -[Гъ]А -Й -Й -Й -Г[ъ]А -Й -[Ғ]А -А -[Ғ]А[н] -ҒА -[А]Р -[г][ъ]А -Й -[Г]А -Й -[Г]А -ГА -[с]Ы[н] -[с]Ы[н] -[с]Ы[н]
ӗ
ә -[y]A -[Ғ]А -Й -Й -[Ы]Р -[Г]А
еб -[Ы]П -[Ы]п -[Ы]п -[Ы]п
ебез -[Ы]бЫз -[Ы]бЫз
ебеҙ -[Ы]бЫҙ
ебес -АбАс
ебыз -[Ы]бЫз
ев -Ав
егез -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз
егеҙ -[Ы]ҒЫҙ -[Ы]ҒЫз
еген -Аг[ъ]Ан
егыз -[Ы]гЫз -[Ы]гЫз
ед -ЙТ
едiр -[А]дЫр
едiрген -АдЫрғАн
едег -ҒАдАҒ -[Ғ]АдАҒ
еджег -[А]джАК[ъ] -[А]джАК[ъ]
еджек -[А]джАК[ъ] -[А]джАК[ъ]
едир -[й]АдЫр
еер -ГАр -[Ы]гАр -Ы[г]Ар
еечи -ААчЫ
ежег -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
ежек -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
ей -Ай -[Ғ]Ай
әйек -[А]йЫҠ
әйем -[А]йЫм
ейик -[А]йЫк[ъ] -[А]йЫк[ъ] -[А]йЫк[ъ]
ейим -[А]йЫм -[А]йЫм -[А]йЫм
ейин -[А]йЫн -[А]йЫн
ейік -[А]йЫҚ
ейін -[А]йЫн
екен -[Ак]Ан
ел -[Ы]л -ал -[Ы]л -[Ы]л -[Ы]л
ӗл -Ӑл
елдирзи -АлдЫрзЫ
еле -ЙлА
елек -[Ғ]АлАХ -[Ғ]АлАХ
ели -ҒАли -АлЫк
елик -АлЫк
елээн -АлАА[н]
ем -[Ы]м -[Ы]м[Ын] -Ам -[Ы]м -[Ы]м -[Ы]м -нЫң
ӗм -[Ӑ]м
ӗмӗр -[Ӑ]мӐр
ен -[һ]Ы[н] -[Ы]н -нӐ -нĂ -[Ак]Ан -[Ғ]Ан -[Ғ]А[н] -[с]Ы[н] -[с]Ы[н] -[Ы]н -[с]Ы[н]
ең -[Ы]ң -Аң -[Ы]ң -[Ы]ң -[Ы]ң
ӗн -[нӐ]н -[Ӑ]н -И
еңер -АңАр
еңкерә -ЫңҡЫра
енсе -[Ы]нсЫ
енҫи -Анҫи
енче -[Ы]нчЫ
енҷе -ҒАнчА
еп -[Ы]П -[Ы]п -[Ы]п -[Ы]п
ер -[А]Р -[Ы]гАр -[А]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -Ар -Т -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]Р -[ш]Ар -[Ы]р -[Ы]р -[А]Р -[А]Р -Ар -[А]Р -[А]Р -[л]Ар -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]Р -[А]Р -[А]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[А]р
ӗр -Ӑр
әр -[ш]Ар -[Ы]Р -[Ы]Р -[ш]Ар
ерга -[Ы]РГА
ерге -[А]РГА -[Ы]рг[ъ]А -[А]РҒА
ергә -[Ы]РҒА -[Ы]РГА -[Ы]РГА
әргә -[Ы]РГА
ерәг -[Ы]рАК
ерек -АрАк[ъ]
ерәк -[Ы]рАК
ерлеп -[л]АрлАп
ес -Ас
ӗҫ -Ӑш
әсе -ЙсЫ -ЙсЫ
әсәг -[й]АсАҠ -[й]АсАҠ
әсәк -[й]АсАҠ -[й]АсАҠ
әсен -ЙсЫ
есси -Асси
ет -ЙТ -[А]т
ете -АтА[н]
етен -АтАн -АтА[н]
етін -ЙтЫн -ЙтЫн
етт -Атт
етч -Атт
еу -[А]у -АУ
еү -[Ы]У
әү -АУ -АУ
еулен -[А]улАн
еүсе -[Ы]УсЫ
әһе -ЙһЫ
әчәг -АчАК
әчәк -АчАК -АчАк
еш -[Ы]ш -[Ы]ш -Ыш -Ыш -[Ы]ш -[Ы]ш -[Ы]ш -Ыш
ӗш -Ӑш
ештер -[Ы]штЫр -[Ы]штЫр -[Ы]штЫр
ештыр -[Ы]штЫр
ё -Й -Й
ёқ -оқ
ётган -[а]ётган
ётиб -яп
ётир -[А]ётир
ж -[Ы]Ш -[Ы]Ш -[Ы]Ш -[Ы]Ш
жагъ -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
жак -[А]жак -[А]жак
жакъ -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
же -Че
жег -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
жек -[А]жАк[ъ] -[А]жАк[ъ]
з -[А]Р -[А]Р -[А]Р -[А]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]Р -[Ы]р -[Ы]р -[Ы]р -[Ы]р -[Ы]с -[Ы]с
зi -[з]Ы[н]
зiмек -СЫмАХ
зiн -[з]Ы[н] -ЗЫн
зiң -ЗЫң
зiңер -З[Ың]Ар
за -СА -СА
ҙа -ДА
ҙай -ДАЙ
ҙан -ДАн
зар -ЗАр -З[Ың]Ар
ҙар -ЛАр -ЛАр
зге -[Ы]рг[ъ]А
згъа -[Ы]рг[ъ]А
зе -СА -СА
ҙе -ДЫ -нЫң -НЫ
ҙә -ДА
ҙәй -ДАЙ
ҙең -нЫң
ҙән -ДАн
зер -ЗАр -З[Ың]Ар
ҙер -ДЫр -ДЫр
ҙәр -ЛАр -ЛАр
зи -[з]Ы[н] -[з]Ы
зимек -СЫмАк
зин -СЫн -[з]Ы[н] -[з]Ы
зо -СА
зӧ -СА
ҙо -НЫ -ДЫ -нЫң
ҙө -нЫң -НЫ -ДЫ
ҙоң -нЫң